Firavun Birinci ve İkinci Ahmose

0
Advertisement

Mısır firavunları Birinci ve ikinci Ahmose hayatları, dönemleri, hükümdarlıkları hakkında bilgi.

1. Ahmose

1. Ahmose

1. AHMOSE; Mısır firavunudur (İÖ 16. yüzyıl). Hükümdarlık dönemi: İÖ 1570-1546. 18. Sülale’nin ilk kralıdır. Mısır dilinde İah-mose biçiminde olan adı “onu ay yarattı” anlamına gelir. Gerçek adı Neb-pehti-Ra’dır (Güneş ve Kudret Tanrısı Ra). Tahtı önceleri kardeşi Kamose ile paylaştı. Kamose özgürlük için Hiksoslarla savaşırken ölünce tahtta tek başına kaldı. Hiksosların üzerine yürüdü ve Nil deltasının doğusunda bulunan Avaris Kalesi’ni ele geçirerek Hiksosları Filintin’e sürdürdü.

2. AHMOSE; Mısır firavunudur (İÖ 6. yüzyıl). Hükümdarlık dönemi: İÖ 569-526. Genellikle Amasis adıyla tanınır. Kyrene’de savaşan Mısır askerlerinin başkaldırılarını bastırması için Apries tarafından Kyrene’ye gönderildi (İÖ 570). Mısırlı askerler onu firavun ilan ettiler. Apries’in Yunanlı tüccarlardan oluşan ordusuyla Menfis’te yaptığı savaşı kazanarak Apries’i tutsak aldı. Kahire Müzesi’ndeki bir stele göre Apries bir ordu toplayarak yeniden savaşa girişti ve savaş alanında öldürüldü (İö 566). Önceleri yabancı devletlere düşman olan Ahmosis, daha sonra Yunanlılarla ve komşu devletlerle dostluk kurdu. Kyreneli bir prenses olan Ladike ile evlendi. Delphoi Tapınağı’nın yeniden yapılmasına 1000 talanton katkıda bulundu; Samos Kralı Polykrates ve Lidya Kralı Kroisos ile ittifak yaptı. Kıbrıs’ı ve Fenike’nin bir bölümünü topraklarına kattı. Saltanatının son yıllarında Pers akınlarınlarıyla uğraştı. Ölümünden sonra Mısır, Perslerin egemenliğine girdi.


Leave A Reply