Fiziğin Bölümleri Nelerdir? Fizik Biliminin Alt Bölümleri ve Ana Dalları

0
Advertisement

Fizik biliminin alt bölümleri ya da ana dalları nelerdir, neyi inceler? Fiziğin bölümleri ve bu bölümler hakkında açıklayıcı bilgiler.

fizikci

Fiziğin Bölümleri Nelerdir?

Yakın zamanlara kadar fizik bilimi, beş büyük kola ayrılarak incelenirdi. Sonradan birçok bilimlerle ortak yanları da göz önünde tutularak yeni bölünmeler yapıldı. Böylece, jeofizik, astrofizik, fizikokimya, atom fiziği gibi kollar ortaya çıktı ve günümüze kadar bir çok alt bölünmelere ayrılmaya devam etti. Ancak, öğretim kolaylığı ve ana ilkeler bakımından ilk bölünme değerinden kaybetmemiştir. Buna göre fiziğin beş bölümü şunlardır:

1-)Mekanik;
2-)Isı;
3-)Elektrik ve Magnetizma
4-)Ses
5-)Işık.

Fiziğin bu beş bölümünde nelerle uğraşıldığını kısaca gözden geçirelim.

roket

Advertisement

Mekanik

Genel olarak cisimlerin denge durumlarını veya hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir yerde duran, ilerleyen, dönen, yuvarlanan, kayari, çarpışan veya uçan cisimlerin bu hareketlerinin kanunlarını, şartlarını araştırır. Örneğin yolda giden bir otomobil, havada uçan bir uçak veya mermi, boru içinde akan su, bir otomobil lastiği içindeki hava fiziğin mekanik dalı içinde incelenir.

Isı

Fiziğin ısı bölümü, genel olarak, ısı ile ilgili bütün olayları inceler. Cisimlerin ısınması, soğuması, ısının bir yerden başka bir yere, bir cisimden başka bir cisme iletilmesi olaylarının kanunlarını bulur, bu olaylar sonunda ortaya çıkan durumları inceler. Örneğin suyun donması, buhar haline gelmesi, ısınan madenlerin boylarının uzaması, buz dolabı veya termos, fiziğin ısı dalının ilgilendiği konular arasındadır

Elektrik

Elektrik

Çağımızda apayrı bir bilim haline gelmiştir. Bütün elektrik olayları ve elektrik olaylarının sonuçları bu dalda incelenir. Bazı cisimlerin çevrelerinde doğurdukları alanı inceleyen magnetizma veya elektrik akımının doğurduğu elektromagnetik alan da aralarındaki benzerlikten dolayı bu bölüm içinde araştırılır. Elektrikle ilgili bütün olaylar yanında örneğin yön göstermeye yarayan pusula da bu bölümde incelenir.

ses-dalgalari

Ses

İnsanların duyduğu, duymadığı bütün ses olayları bu dalın konusudur. Sesin ne olduğu, sesin doğması, yayılması hep bu bölümde incelenir. Örneğin bütün müzik sesleri, çalgı aletleri, akort yapmakta kullanılan diyapazon bu dalın inceliği konular arasındadır.

Advertisement

ışık prizma

Işık

Işıkla ilgili bütün olaylar bu dalda incelenir. Işığın ne olduğu, nasıl doğduğu, hangi şartlarda yayıldığı, ışığı geçiren ve geçirmeyen cisimler araştırılır. Mercekler, büyüteç, gözlükler, gözün görme olayı, ışık kaynakları bu dalın konuları arasındadır.

Bugün kolların her biri başlı başına bilim derinliği kazanmış durumdadır. Onun için de artık eskisi gibi genel fizik bilgini olmak çok güç, hatta imkansızdır. Bir insan bu kadar çok bilgiyi bütün ömrü boyunca bile öğrenemez. Onun yerine, bu bölümlerden birini seçerek o dalda derinleşmeye, uzmanlaşmaya çalışır.


Leave A Reply