Fiziğin Tarihçesi ve Gelişimi Hakkında Bilgi

0

Fiziğin tarihi. Fiziğin ilk buluşları ve bilim insanları kimlerdi? Fizik biliminin ilerlemesini sağlayan buluşları ve bulan bilim insanları.

Fiziğin Tarihçesi ve Gelişimi Hakkında Bilgi

fizik tarihi

Fiziğin Gelişmesi

Eskiden bilimler bugünkü kadar gelişmediği derinleşmediği için hepsi bir arada düşünülürdü. O zamanlarda bilim adamı her şeyi bilirdi. Bir insan hem filozof, hem matematikçi, hem de fizikçi olurdu. Daha doğrusu bütün bilgiler iç içe olduğundan bilim adamı olmak için hepsini bilmek gerekirdi. Gitgide bilgiler o kadar çoğaldı ki artık günümüzde eski anlamda bilim adamı bulamayız. Bugün bir bilgin ancak bir bilim dalının bir bölümünde uzmanlaşabilir.

Bilimlerin bu genel gelişmesinin bütün basamakları fizikte de kendini gösterir. Dünyaya gelişlerinden başlamak üzere fiziksel olaylarla karşılaşan insanlar çeşitli yollarla bu olayları açıklamaya çalışmıştılar. Bu yolların başlıcalarından biri olan din yanında bilim adamları da bazen dinle beraber, bazen de dine karşı olmak üzere açıklamalar yaptılar. Bundan dolayı, fiziğin gelişmesi önce genel anlamda bilim adamlarının, sonra da fizikçilerin çalışmaları sonucu olarak kendini gösterir.

Arşimet

İlk Bilimsel Buluşlar

Fizikte ilk buluş sahiplerinden biri eski Yunan filozoflarından Thales‘tir. Yaptığı incelemelere dayanarak güneşin tutulacağını önceden haber vermişti. Elektriksel bazı olayları görmüş; birbirine sürtülen bazı cisimlerin hafif cisimleri çektiğini bulmuştu. Thales bu olayı cisimlerin birer ruhu bulunduğunu ileri sürerek açıkladı.

Fizik biliminde Arşimet‘de önemli bir yer tutar. Çok çeşitli denemeleri vardır. Bunlar arasında Romalılar’ın gemilerini güneş ışığı ile yakması, kralın tacının altından olup olmadığını bulması ünlüdür. Yaptığı deneyler sonunda sıvıların bazı kanunlarını da ortaya koydu. ( Arşimet Prensipleri)

Ortaçağ boyunca bütün bilimler gibi fizik de Hıristiyanlık dininin baskısından kurtulmadı. Uzun bir süre bilimlerde eski bilginlerin söylediklerine veya gökyüzü olaylarına bakarak yargılara varılırdı. Bu usul Aristoteles‘ten beri süregelmişti.

Kepler

Büyük Keşifler

Bilimde gözlem ve deneyin önemini belirten ilk bilim adamlarından biri İngiliz papazı Roger Bacon‘dur. Böylece bilimsel araştırmalar olumlu bir yola girmiş oluyordu.

Fizikte önemli yeri olan bilim adamlarından biri de İtalyan fizikçisi Galileo‘dur. Birçok buluşları arasında cisimlerin düşmesini açıklayan kanunlar, termometre, su terazisi, sarkaç vardır. En önemli buluşu, dünyanın hem kendi çevresinde, hem de güneş çevresinde döndüğünü anlaması olmuştur. Aslında Kopernik‘in olan bu görüşü açık delillerle göstererek yayınladığı için Hıristiyanlık dinine karşı gelmekle suçlandı. Engizisyon Mahkemesinde yargılandı.

Alman bilgini Kepler de fizik ve özellikle astronomide çok önemli olan kanunları buldu. Bu kanunlar bugün bile doğrudur, Kepler Kanunları adıyla anılırlar.

Fizikte önemli olan bilginlerden biri da aynı zamanda astronom olan Christiaan Huygens‘tir. Fiziğin bilhassa ışık bölümünde buluşları, kanunları vardır. Bunun yanında cep saatleri yapmak, dürbünleri geliştirmek gibi birçok pratik yenilikler de getirmiştir.

Fransa’nın büyük filozof ve edebiyatçılarından olan Pascal‘ın da fizikte birçok buluşları vardır. Havanın ağırlığı, sıvıların dengesi, basınçları üzerinde araştırmalar yapmış, kanunlar ortaya koymuştur. Aynı zamanda dünyadaki ilk hesap makinesini yapmıştır. Bu makine şimdi Paris‘te bir müzede bulunmaktadır.

newton

Bugünkü Fiziğin Temeli

Bugünkü anlamda fiziği başlatan, araştırma, gözlem, deney ilkelerini esaslı bir şekilde kuran fizikçi Isaac Newton‘dur. Aynı zamanda matematikçi, astronom ve filozof olan İsaac Newton birçok araştırmalar yapmış, eserler yazmıştır. Fakat en ünlü buluşu yer çekimini ortaya çıkarmasıdır. Bunu yere düşen bir elmayı inceleyerek bulduğu herkes tarafından bilinir.

Daha sonraları bilimler yavaş yavaş belirmeye, aralarında bölünmeye başladı. Simyanın yerini kimya aldı. Böylece, bilim adamları uğraştıkları alanları biraz daha sınırladılar ve daha dar alanlarda çalışmaya başladılar. Bunun sonucunda da fiziğin çeşitli bölümleri değişik hızlarla ilerledi. Mekanik en eskisi olduğu için epeyce önce gelişti. İnsanlara en karışık, en anlaşılmaz görünen elektrik bölümü ise epeyce geç ilerledi.

Son zamanlara gelinceye kadar gene de bilim adamları geçtikleri bölüm yanında bütün bilimlerle ilgileniyorlardı. Bu arada, Alessandra Volta, Andre Marie Ampere, Joseph Henry, Michael Faraday, Hermann von Helmholtz, Lord Kelvin, Heinrich Rudolf Hertz, James Clerk Maxwell, Lord Rayleigh, Guglielmo Marconi, Pierre ve Marie Curie ünlü fizikçiler olarak dikkati çekerler. Bu bilim adamlarının ve daha birçok bilginin araştırmaları bizi içinde bulunduğumuz uygarlık düzeyine eriştirmiştir.

einstein

Fizikte Büyük Devrim

XX. yüzyılda elektron teorisinin ortaya atılmasından, atom ve molekül yapılarının bulunmasından sonra fizikte bir devrim oldu denebilir. Böylece, atom fiziği adında yepyeni bir dal ortaya çıktı. Lord Ernest Rutherford ilk atom modelini yaptı. Albert Einstein şimdiye kadar doğru sanılan birçok görüşlerin yanlışlığını ortaya koyan ünlü İzafiyet Teorisini getirdi. Bu teori üstüne yepyeni araştırmalar başladı.

Bu iki büyük bilim adamının yanında Max Planc, Milikan ve Von Laue gibi modern fizik bilginleri ortaya çıktı. Bu buluşların ışığı altında fiziğin birçok yenilikler getireceği, birçok karanlık noktaların aydınlanacağı kesin olarak belli oldu. Her daldaki ilerlemenin yanı sıra fizik de çağımızda dev adımlarla gelişmektedir.


Leave A Reply