Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Nedir?

0

Fiziksel ve psikomotor gelişim nedir? Fiziksel ve psikomotor, hareket gelişiminin özellikleri ve dönemleri hakkında bilgi.

Advertisement

FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR (HAREKET) GELİŞİM

Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşması için geçirdiği gelişim sürecine fiziksel gelişim süreci denir. Fiziksel gelişime çeşitli kaynaklarda bedensel gelişim de denilmektedir.

Fiziksel gelişim, gözle görülebilen, her an fark edebileceğimiz gelişimlerden biridir. Fiziksel gelişim süreci yumurtanın döllenmesi ile başlar, ergenlik çağına kadar boy ve kilo artışı olarak devam eder. Ergenlik çağından sonra ise bu gelişimin seyri değişir ve boy, kilo artışında bir durağanlık yaşanmaya başlanır. Ancak insandaki fiziksel değişim yaşam boyu devam eder.

Gelişimi etkileyen faktörler göz önüne alındığında, kalıtımın en çok etkilediği gelişim alanı fiziksel gelişimdir.

Fiziksel gelişim ile iç içe olan psikomotor gelişim ise canlının gelişim süresi içinde vücut hareketlerini kontrol altında tutmasını ve bu yolda pratikleşmesini ifade etmektedir. Psikomotor gelişime devimsel gelişim, de-vinimsel gelişim veya hareket gelişimi de denilmektedir. Psikomotor gelişim büyük oranda fiziksel gelişime bağlıdır ve kişinin çevresine uyumu ile ilişkilidir. Bu bakımdan psikomotor gelişim, fiziksel gelişimle diğer gelişim alanları arasında bir köprü görevi görür. Psikomotor gelişim gerçekleşmezse, bundan zihinsel, toplumsal (veya sosyal) ve duygusal gelişim de zarar görür. Çocuğun psikomotor gelişimi onun çevreyi tanımasında ve yönetmesinde önemli rol oynar. Çocuğun bağımsızlığını elde etmesinde bu gelişim alanı çok önemlidir.

Advertisement

FİZİKSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ

İnsan gelişimi bir bütündür; ancak bu gelişimi daha kolay anlayabilmek için bazı alanlara ayırmak gerekmektedir. Bu alanların başında da diğer bütün alanların temelini oluşturan bedensel büyüme ve gelişme gelmektedir.

Fiziksel gelişimi sekiz farklı döneme ayırarak incelememiz mümkündür. Ancak bu dönemlerin ilk beşinde boy ve kilo artışı itibarı ile (yani büyüme olarak) bir ilerlemeden söz edilebilirken, daha sonraki dönemlerde özellikle boy artışından söz etmek pek mümkün değildir.

Advertisement


Leave A Reply