Fizyoloji Nedir?

0

Fizyoloji neye denir? Fizyoloji bilimi neyi inceler, Fizyoloji ile ilgili bilgi.

Fizyoloji; canlı varlıkları inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin bir koludur. Fizyoloji, bitki, hayvan ve insanların çeşitli kısımlarını ele alarak, bunların hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini, birbirleriyle olan ilgilerini, öldükleri zaman ne gibi değişikliklere uğradıklarını inceler. Bir biyolog, bir canlı organizmayı incelerken kendi kendine; “Nasıl luyor da çalışıyor? Bunu çalıştıran nedir?” veya “Bir kalp nasıl çalışır, ne yapar?” veya “Bir amip nasıl kıpırdar? Bir kas bir eşyayı nasıl taşır?” diye sorular sorar. İşte bunlar ve buna benzeyen daha birçok sorulara karşılık bulmak fizyologların işidir. Fizyolog sonra bunlardan bir sonuç çıkararak belirli şartlar içinde organizmaların ne şekilde hareket edeceğini, bu şartların hepsinin birden canlıda ne gibi tepkiler meydana getireceğini bulur.

Advertisement

Canlılar, canlı organizmaların çeşitleri, bu organların faaliyet şekilleri o kadar çoktur ki, fizyoloji bir tek bilim olarak hepsini kavrayamaz. Bu bakımdan önce “İnsan Fizyolojisi”, “Hayvan Fizyolojisi”, “Bitki Fizyolojisi” gibi büyük bölümlere ayrılır. Sonra bunlar da ayrıca birçok dallara ayrılır. Sinir sistemi fizyolojisi, Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi gibi. Fizyolojinin birçok bölümlerinden başka biyolojinin de embriyoloji, anatomi, patoloji gibi başka birçok dallarının da fizyolojiyle yakından ilgisi vardır.

Fizyoloji tıpla çok yakından ilgilidir. Birçok hastalık vücudun parçalarından birinin gerektiği gibi çalışmaması sonucu meydana gelir. Fizyoloji, sağlam organların ne şekilde çalışması gerektiğini bildiği için, hastalık halinde aradaki farkı rahatça anlayabiliriz.

Fizyolojinin tıpla ilgili alanlardaki en büyük çalışmalarından biri şeker hastalığı üzerinde yaptığı incelemeler olmuştur. Bu hastalık pankreasın bazı kısımlarının gerektiği gibi çalışmamasından olur. Eskiden her yıl birçok genç şeker hastalığından ölürdü. Fizyologlar 1922’de uzun denemelerin sonucu olarak çalışmalarını bitirdiler. Bu denemeler hayvanlar üzerinde yapılmış, önce onlarda şeker hastalığı meydana getirilmiş, sonra da hastalığın kontrol edilmesi sağlanmıştır. Eskiden şekerden ölen hastalar, bugün rahat rahat yaşamaktadır.

Fizyoloji 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransız bilgini Claude Bernard tarafından ele alınmış, bilim kısmı zamanla gelişmiştir.

Advertisement


Leave A Reply