Fizyonomi Nedir?

0

Fizyonomi Nedir, neyi inceler? Fizyonomi bilimi hakkında kısa bilgiler ev fizyonomi ile ilgilenmiş belli balı bilim insanları.

fizyonomi

Fizyonomi Nedir?

Yüz çizgilerinden, vücut yapısından bir kimsenin karakterini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fizyonomiye göre, cesurluk, korkaklık, sinirlilik gibi haller vücudun fizik yapısı ile ilgilidir. Çeşitli hayvanlardaki özelliklerin bulunduğu insanlar, bu hayvanların vasıflarında olurlar. Örneğin çene yapısı buldog köpeğine benzeyenler inatçı, cesur, yüz yapısı baykuşa benzeyenler akıllı kabul edilir. Gene bu esasa göre burnu kartal gagasına benzeyenler de bir kartal özelliği vardır ve iri burunlular ise duygusuzdur. Geçmişte bu yargılara ciddi şekilde inanılırdı.

Fizyonomi İle İlgilenen Bilim Adamları

Fizyonomi üzerine ilk düzenli eseri yazan Eski Yunanlı bilgin Aristoteles‘tir. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda İngiliz bilginlerinden Sir Charles Bells’le Charles Darwin fizyonomiyle ilgilendiler. Fizyonomi hakkında en ilgi çekici araştırmalardan birini İtalyan hekimi ve kriminologu Cesare Lombroso (1836-1909) yaptı. Ona göre, birçok kimseler suç işlemeye eğilimli olarak doğarlar. Bu gibi kimseler de fizyonomilerinden anlaşılabilir.

Ancak, XX. yüzyılda Sir Charles Goring adındaki İngiliz bilim adamı bu teorinin yanlış olduğunu ispat etti. Daha sonraki çalışmalar da insan fizyonomisiyle psikolojisi arasında önemli bağlar olmadığını ortaya koydu. Bununla beraber, insanın türlü özelliklerine bakarak karakterini anlamak konusundaki araştırmalar gene de devam etmektedir.


Leave A Reply