Floransa Nerededir? Floransa Tarihi

0

Floransa hangi ülkededir? Floransa ilinin özellikleri,  nerededir, tarihçesi, İtalya Floransa hakkında bilgi.

floransaFloransa; İtalya’nın orta kesiminde kent, Toscana Bölgesi’nin ve aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir.

Advertisement

İtalya Rönesansı’nın beşiği, günümüzde bölgenin en büyük yerleşim merkezidir. Apen-nine Dağları’nın eteklerinde, Arno Irmağı’nın her iki kıyısında, Roma’nın 235 km kuzeybatısında yer alır. 14. yüzyıl başlarından 16.yüzyıl ortalarına kadar, “Batının Atinası” olarak adlandırılan kent, İtalya’nın en büyük kültür, ticaret, bankacılık merkeziydi. Dante, Boccaccio, Petrarca gibi Toscana ağzıyla yazan 13.-14. yüzyılların büyük yazarları, İtalyancayı bu lehçeden yarattılar. 16. yüzyılın ortalarından sonra kent, bir ölçüde görkemini yitirmesine karşın, İtalya’nın kültür ve tarih dünyasındaki önemli işlevini sürdürdü. 1600′ lerde “Camerata” diye anılan Floransa-lı bir müzik topluluğu, opera sanatının doğmasına öncülük etti. 19. yüzyılda, büyük düklüğün yüzlerce yıl süren göz kamaştırıcı görkemli yaşamının ardından, 1865-1871 arasında (İtalyan Birliği’nin kuruluş yıllarında) başkent olarak görev yaptı. Zengin tarihi boyunca yapılan sayısız tarihsel eser, ilgi çekicidir. Günümüzde, her yıl mayısta bir müzik şenliği düzenlenir. Turizm, ekonomiye büyük bir katkıda bulunmakla birlikte (her yıl 1 milyonun üzerinde turist çeker) el sanatları da önemlidir: Dericilik, tahta oymacılığı, taş kakmacılığı, porselen, vb. Kent, aynı zamanda, dünya kadın modası odaklarından biri durumundadır.

Kuzeybatısında yoğunlaşan endüstri (kimya, dokuma, duyarlı aygıt, ayakkabı, vb) etkinliklerinin yanı sıra kent, Toscana Bölgesi’nin tarımsal, hayvansal üretiminin pazarlama merkezidir. Öte yandan, her iki yılda bir Avrupa’ nın en değerli antikaları burada sergilenir. Yoğun bir ulaşım ağı, kenti dünyanın her yanına bağlar. 1865-187l’te İtalyan Birliği’ne başkentlik yaptı.


Leave A Reply