Folklor (Halkbilim) Nedir? Folklorun Önemi Nedir?

0
Advertisement

Folklor (Halkbilim) nedir, özellikleri nelerdir? Folklor (Halkbilim) hakkında bilgi ve folklorün öneminin ne olduğunu anlatan sayfamız.

Folklor

Kaynak: pixabay.com

Folklor (Halkbilim) Nedir?

Bir toplulukta yaşayanların geleneklerini inceleyip o topluluğun yaşayışını, duyuşlarını anlamaya çalışan bilim dalıdır. Bu araştırma arasına halk türküleri, masal, fıkra, atasözü, bilmece, tekerleme gibi varlıklar, çeşitli sanat eserleri girer

Folklor kelimesini ilkin, 1846’da, İngiliz eski eserler uzmanı W. J. Thoms kullanmıştır. İngiltere’nin en tanınmış antropoloji uzmanlarından Sir Edward Tylor, Sir James Frazer gibi yazarlar, eserlerinde Avrupa köylülerinin gelenekleriyle ilkel toplumların gelenekleri arasındaki benzerliğe dikkati çekmişlerdi. Bunun üzerine, folklor araştırmaları dünyanın her tarafında geliştirildi.

Folklor araştırmaları sadece gelenekleri tesbitle kalmadı, her memlekette halkın çeşitli eserleri incelendikten sonra tesbit olunan sonuçları, çağdaş yazarlar, sanatçılar, besteciler ele aldılar, milli ve yerli kaynaklara dayanan eserler verdiler. Bu arada Kalövala adındaki Fin destanını Dr. Lönre tesbit etti, Alman halk masallarını da Grimm Kardeşler ele alıp ölmez eserler haline getirdiler. Müzik eserlerinde de halk müziği araştırmalarının etkisi görülmüştür. Halk oyunları dünyanın her tarafında koreografisi yapılarak bale oyunları düzenlenmiştir.

Bizde folklor araştırmaları çok yenidir. Bu yoldaki araştırıcılar edebiyat alanında değerli malzeme verdiler, halk masallarını özel bir üslûpla yeniden yazdılar. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı, yıllarca uzmanlarını Anadolu’da dolaştırıp halk türkülerini tespit ettirerek güzel bir arşiv meydana getirdi. “Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi” de bu alanda büyük faaliyet gösterdi.

Folklor

Kaynak: pixabay.com

Folklorun Önemi Nedir?

Belirli bir kasabanın veya bölgenin Kültürü ve Geleneği hakkında birçok kez duyduk, bu gelenekler Nesilden Nesle aktarılır ve yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde kalırlar, ancak hiçbir şey bazı değişiklikleri ılımlı hale getiren Kültürel Etkiler alabileceklerini dışlamaz. bu faaliyetlerin ve hareketlerin özünü etkilemez.

Advertisement

Bu Kültürel Hareketler arasında, genellikle Halk Müziği adı altında anılan müziği veya dansları basitçe tanımlamakla ilgili olmayan ve sadece halk müziği olarak adlandırılan folklor adını (İngilizce, kasaba anlamına gelen Halk ve bilgi ve bilgi anlamına gelen İlim’den türetilmiştir) buluyoruz. farklı Geleneksel Festivallerin ana cazibe merkezidir veya Peñas Folklóricas olarak bilinen festivalde eğlenilir.

Söylediğimiz gibi sadece müzik değil, yöreye özgü kıyafet ve kostümlerin kullanıldığı Geleneksel Gelenekler ile genellikle efsaneler yoluyla yayılan hikaye ve hikayelerden de söz edilir. ve çok çeşitli İfadeler ve Atasözleri doğuran farklı İnançlar ve Hurafelere ek olarak, Sözlü Gelenek olarak bilinen şeyden sorumlu bir raportör tarafından dağıtılır ve gayri resmi olarak “Popüler Bilgi” olarak adlandırılan şeyi oluşturur.

Ayrıca, birçoğu bir bölgenin belirli bir yapısına ve karakteristiğine dayanan bir Öğreti veya Ahlaki aktaran ve hatta Karakter Seçiminde (Mitler ve Efsaneler durumunda olduğu gibi) geniş bir Öyküler Antolojisi bulabiliriz. belirli bir bölgenin) ve hatta bir bölgeye yayılmış ve ağızdan ağza yayılan bir Anonim Yazarı olan bazılarını bile bulabiliriz.

Bütün bunlar ve bir Milletin veya Halkın tarihi boyunca devam eden, özünü koruyan ve belirsiz yıllar boyunca yayılan bir moda olmadan, Geleneksel Folklor budur.


Leave A Reply