Folklor (Halkbilim) Nedir?

0

Folklor (Halkbilim) nedir, özellikleri nelerdir? Folklor (Halkbilim) hakkında bilgi.

halkbilimFolklor (Halkbilim); Bir toplulukta yaşayanların geleneklerini inceleyip o topluluğun yaşayışını, duyuşlarını anlamaya çalışan bilim dalıdır. Bu araştırma arasına halk türküleri, masal, fıkra, atasözü, bilmece, tekerleme gibi varlıklar, çeşitli sanat eserleri girer

Advertisement

Folklor kelimesini ilkin, 1846’da, İngiliz eski eserler uzmanı W. J. Thoms kullanmıştır. İngiltere’nin en tanınmış antropoloji uzmanlarından Sir Edward Tylor, Sir James Frazer gibi yazarlar, eserlerinde Avrupa köylülerinin gelenekleriyle ilkel toplumların gelenekleri arasındaki benzerliğe dikkati çekmişlerdi. Bunun üzerine, folklor araştırmaları dünyanın her tarafında geliştirildi.

Folklor araştırmaları sadece gelenekleri tesbitle kalmadı, her memlekette halkın çeşitli eserleri incelendikten sonra tesbit olunan sonuçları, çağdaş yazarlar, sanatçılar, besteciler ele aldılar, milli ve yerli kaynaklara dayanan eserler verdiler. Bu arada Kalövala adındaki Fin destanını Dr. Lönre tesbit etti, Alman halk masallarını da Grimm Kardeşler ele alıp ölmez eserler haline getirdiler. Müzik eserlerinde de halk müziği araştırmalarının etkisi görülmüştür. Halk oyunları dünyanın her tarafında koreografisi yapılarak bale oyunları düzenlenmiştir.

Bizde folklor araştırmaları çok yenidir. Bu yoldaki araştırıcılar edebiyat alanında değerli malzeme verdiler, halk masallarını özel bir üslûpla yeniden yazdılar. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı, yıllarca uzmanlarını Anadolu’da dolaştırıp halk türkülerini tespit ettirerek güzel bir arşiv meydana getirdi. “Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi” de bu alanda büyük faaliyet gösterdi.

Advertisement


Leave A Reply