Fors Nedir? Hakkında Bilgi

0

Fors nedir? Forsların kullanılış amacı ve esasları nelerdir? Fors, askeri forslar, cumhurbaşkanlığı forsu hakkında bilgi.

Cumhurbaşkanlığı Forsu

Fors : Kuruluşa göre emir ve komuta kademelerini, onların varlığını belirten, belirli ölçü, renk ve şekillerde belirtilen sembollerdir.

Kullanılış amacı

a. Birlik, karargah ve kurumlarda, araç ve gemilerde bulunan komutanın komuta ve makam kademesinin varlığını belirtir.

b. Araçların resmiyet ve kimliklerini belirtir.

c. Gerektiğinde trafik ve protokol önceliklerini tayin eder.

d. Komutana gerekli saygı ve bağlılık ifadesi olarak resmi selamın ifadesini sağlar.

Forsların kullanılış esasları

a. Türk bayrağı çeken birlik ve karargahlarda iki adet gönder (direk) bulunur. Sağdaki göndere bayrak, sol tarafa ise fors çekilir.

b. Bütün forslar yünlü kumaştan yapılır.

c. Bütün forslar iki taraflı olarak yönetmeliklerde belirtilen ölçülerde, renk ve şekillerde yapılır. Üzerlerinde yazı, rakam ve tarih bulunmaz.

d. Fors göndere süratle çekilir, ağır indirilir.

e. Fors, komutan garnizonda bulunduğu sürece çekili kalır.

f. Otolarda da fors bulunur. Komutan a-raçta bulunduğu sürece fors açık tutulur.

g. Kıta komutanı olmayan general ve amirallerin otosuna fors takılmaz.

h. General ve amiraller otolarına sivil giysi ile binerlerse forsları takılmaz.

ı. Cumhurbaşkanlığı forsu 70×70 boyutunda Türk bayrağı büyüklüğündedir. Sol üst köşesinde bir güneş ve etrafında 16 küçük yıldız vardır.


Leave A Reply