Fotosentez Formülü (Denklemi) Nedir?

0

Fotosentez nedir, denklemi nasıldır? Fotosentez denklemindeki girdiler ve ürünler nelerdir, fotosentezin formülü hakkında bilgi.

Fotosentez Formülü (Denklemi) Nedir?

Yunanca “Işık” ile “Biraraya getirmek” sözcüklerinden türetilen fotosentez, bitkilerin ve bazı bakterilerin, güneş ışığından gelen enerjiyi su ve karbondioksiti dönüştürmek için şeker (glikoz) ve oksijen üretmek için kullandıkları bir süreçtir.

Advertisement

Fotosentez Denklemi

Fotosentez denklemi aşağıdaki gibidir:

\displaystyle 6C{{O}_{2}}+6{{H}_{2}}O+\left( \imath s\imath k \right)\to {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}+6{{O}_{2}}

Bitki Karbondioksit + su + ışıktan; enerji, glikoz ve oksijen üretir.

Advertisement

Denklem, bitkilerin ve bazı bakterilerin, güneş ışığındaki enerjiyi kullanarak glikoz ve karbondioksit ürettikleri süreci göstermektedir. Bitkilerin çoğunda, su kökler tarafından alınır, yapraklar içindeki kloroplastlar tarafından yakalanan stoma ve güneş ışığı aracılığıyla karbondioksit toplar.

Işığa Bağımlı ve Bağımsız Reaksiyonlar

Fotosentez, ışığa bağımlı reaksiyon ve ışığa bağımsız reaksiyonlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Işığa bağlı reaksiyonda, ışıktan bağımsız reaksiyonlar için bir elektron kaynağı üretilir. Bunun için, bitki yapraklarındaki kloropratlar tarafından güneş ışığından yakalanan enerji kullanılır. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda, glikoz üretmek, karbondioksiti azaltmak için, elektron kaynağı enerjisini kullanır.

Fotosentez Ürünleri

Elde edilen glikoz, enerji sağlamak için, hücresel solunum yoluyla adenosin trifosfata (ATP) dönüştürülür. Glikozun yanı sıra, bu reaksiyon, bitkiler tarafından atmosfere salınan oksijeni de üretir.


Leave A Reply