Fotosfer (Işık Küre) Nedir?

0
Advertisement

Fotosfer, ışık küre nedir ve nerede bulunur? Işık kürenin, fotosferin özellikleri, yapısı, sıcaklığı hakkında bilgi.

Işıkküre, fotosfer olarak da bilinir, Güneş’ in yaklaşık 400 km kalınlığındaki görünür yüzeyidir. Yer’e doğrudan ulaşan Güneş ışınlarının çoğu buradan yayılır. Güneş’in daha derin kesimlerinde oluşan ışınlar soğurulma ve yeniden salım olmadan çevreye yayılamaz. Işık küredeki sıcaklıklar derinlerde yaklaşık 10.000 K’den yüzeyde yaklaşık 4.400 K’e kadar değişir; bölgenin yoğunluğu ise Yer’in yüzeyindeki hava yoğunluğunun yaklaşık binde biri kadardır. Güneş lekeleri, ışık küreye özgü olgulardır.

Işık küreden alınan büyük ölçekli fotoğraflar, bölgenin bulgurcuklu bir yapıda olduğunu göstermektedir. Birkaç yüz kilometre çapında sıcak bir gaz kütlesinden oluşan her bulgurcuk Güneş’in iç bölümlerinden ışık küreye doğru yükselir, enerji salar ve birkaç dakika burada kaldıktan sonra batar. Böylece ışık kürede sürekli olarak, değişik desenlerde yeni bulgurcuklar oluşur.


Leave A Reply