Fransa Kralları Philippe’ler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fransa tarihinde yer alan Philippe isimli krallar ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

fransa

PHİLİPPE I,

Fransa kralı (? Melin 1052 – Fransa 1108). Hükümdarlık dönemi: 1060-1118. I. Henry’nin oğludur. Yedi yaşında Reims’de taç giyince annesi ve amcası 1066’ya kadar naiplik yaptılar. Normandiyalı Fatih Williams ile yaptığı savaştan sonra topraklarını genişletti. 1092’de Anjou Kontu Fulk’ un eşi Bertrada de Montfort’u kendisiyle evlenmeye inandırdıysa da 20 yıl önce evlendiği Bertha’yı boşamadı. Papa II. Urbanus, Philippe’i bu ikinci evlilik nedeniyle aforoz etti (1094’te Bertha’nın ölmesiyle aforoz kaldırıldı). Bertha’dan olan en büyük oğlu Louis ile birlikte 1098’de ülkeyi yönetmeye başladı, yerini VI. Louis adıyla bilinen oğluna bıraktı.

PHİLİPPE II. Auguste,

Fransa kralı (Paris 1165 – Mantes-la-Jolie 1223). VII. Louis’in oğludur. 1179’da Reims’da taç giydi ve ülkeyi babasıyla birlikte yönetmeye başladı; 1180’de babası ölünce tahtta tek başına kaldı. 1181’de İsabella ile evlenerek çeyiz olarak Artois Bölgesi’ni elde etti. 1186’da Burgundy dükünün boyun eğmesiyle baronlar birleşmesini engelledi. 1189’da birlikte, Üçüncü Haçlı Seferi’ne katılma yüzünden İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard ile dostluk andı içtiler. Yine de 1194’te Richard İngiltere’ye dönmeden önce Philippe, Richard’ın kardeşi Yurtsuz John ile birleşti ve İngiltere’den bazı toprakları kendi topraklarına kattı.

İngilizler 1094’te Freteval’de Philippe’i yendiler. Savaş beş yıl sürdü. 1199’da Richard’ın ölümü üzerine yeni antlaşma yapıldı. İngiliz tahtına geçen Yurtsuz John, Philippe’e Normandiya’nın bazı bölgelerini; Berry, Britanny gibi yerleri de yeğeni Arthur’un gözetimine verdi (1200). 1202 sonrasında çekişme ve çatışmalar sürüp gitti; Philippe Normandiya’nın tamamını almakla kalmadı, Anjou, Touraine ve Poitou’yu da ele geçirdi. 1214’te John yitirdiği toprakları geri alabilmek için son bir çaba gösterdi ve Philippe’ye karşı birleşenlerin önderi oldu. Boulogne ve Flanders kontları Kutsal Roma-Germen İmparatoru IV. Otto ve birçok Alman prensi ordularını Fransa’ya güneyden sokarken Yurtsuz John doğudan Poitou ve Anjou yönünden saldırdı.

Philippe, oğlu Louis’yi (daha sonra VIII. Louis) Yurtsuz John’u tutması için bir orduyla gönderdi. Müttefiklerinin terk ettiği John, La Rochelle’e kadar geri çekildi. Philippe ordusunu Flanders’e yöneltti ve 1214’te Bouvines’te yüzyılın en önemli savaşlarından birinde kendisine karşı birleşenleri yendi. Philippe Dördüncü Haçlı Seferi’ne (1202-1204) katılmayı reddetti. 43 yıllık saltanat döneminde krallığının topraklarını iki katına çıkardı, hükümdarlığı büyük derebeylerini de etkiledi. Yeni yönetsel bölgeler kurarak ve yüksek devlet memurluğundan gelmeyen basit, rütbesiz kişileri görevlendirerek halkın etkisini arttırdı. Halkı arasında çok popüler oldu. Dönemin Avrupa kralları içinde en iyilerinden biriydi. Paris’i güzelleştirdi. Louvre Kalesi’ni yaptırdı, Notre Dame Katedrali’nin yapımmı ilerletti, sokaklara taş döşetmeye başladı, Paris Üniversitesi’nin kurucularından biri oldu.

Advertisement
PHİLİPPE III Yiğit,

Fransa kralı (Poissy 1245 – Perpignan 1285). Hükümdarlık dönemi: 1270-1285. IX. Louis’in oğludur. Liderliğin gerektirdiği özelliklerden hiçbirine sahip olmadığından, saray adamı Pierre de la Brosse’un etkisi altında kaldı. İkinci eşi Marie of Brabant’ın yandaşları Brosse’un düşürülmesini ve 1278’de idam edilmesini sağladılar. Philippe saltanatının büyük bir bölümünde güçlü amcası Charles’in da etkisi altında kaldı.

PHİLİPPE IV Güzel,

Fransa kralı (Fontainebleau 1268 – Fontainebleau 1314). Hükümdarlık dönemi: 1285-1314. Babası III. Philippe’in yerine 1285’te geçti. 1297’de Furnes’te Flanderları yendi. 1300’de Flandr, Fransız Krallığı’na katıldı. Döneminin bankacıları olan Yahudileri ve Lombardiyalıları haraca keserek açıkları kapatmaya çalıştı. 1302’de Flanders’te ayaklanma çıktı. Ancak iki yıl sonra Fransa Donanması Zierikzee’de Flaman Donanması’nı yendi ve komutası altındaki orduyla Mons-en-Pevele’yi ele geçirdi. Papa III. Bonifatius ile aralarındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için Fransız anayasasında dönüm noktası olan, üç sınıfın (rahipleri, soylular ve burjuvalar) temsilcilerini 1302’de Paris’te ilk Devlet Kurulu olarak toplantıya çağırdı. Kilisenin baskısı I. Clementius’un papa seçilmesini ve papalığın Roma’dan Avignon’a taşınmasını da sağladı. Philippe modern kralların ilki sayılır. Kilisenin sürekli isteklerine karşı durmayı başardı, derebeylerin gücünü azalttı, yürütme ve yasama organlarını özendirdi. Evliliklerin düzenlenmesi, cezaların Parlamento tarafından onaylanmasının yanında askeri fetihlerle krallığın sınırlarını genişletti.

PHİLİPPE V Uzun,

Fransa kralı (Longchamp ? 1294 – Fransa 1322). Hükümdarlık dönemi: 1316-1322. IV. Philippe’nin oğludur. 1316’da kardeşi X. Louis’in ölümü üzerine saltanat naibi ilan edildi ve Louis’in oğlu I. John’ un doğumundan dört gün sonra ölmesi üzerine kendisini Devlet Kurulu’nun da onayıyla kral ilan etti ve 1317’de Reims’te taç giydi. Bir reformcu olan Philippe, para, ağırlık ve uzunluk ölçülerini birleştirmeye çalıştı. Büyük babası III. Philippe gibi halktan kişilere soyluluk unvanları verdi ve feodalizmi yok eden kentlere kendi milis kuvvetlerini kurma yetkisini verdi. Flanders ile savaşı 1320’de bitirdi ve topraklarına Lilli, Douau ve Orchies’i ekledi.

PHİLİPPE VI,

Fransız kralı (Nogentle-Roi ? 1293-Fransa 1350). Hükümdarlık dönemi: 1328-1350. III. Philippe’nin üçüncü oğlu olan Charles’in oğludur. Önce saltanat naibi oldu, 1328′ de de Reims’te taç giydi. 1328’de Cassel’de ayaklanan Flamanların yenilenmesi için Flanders kontunu destekledi. III. Edward’ın Fransa tahtı üzerindeki hakkını 1337’de yinelenmesinden hemen sonra yüzyıl savaşları başladı. Fransız filosu 1340’ta İngilizler tarafından yok edildi. 1346’da Crecy’de toprak yitirdi ve 1347’de Calais İngilizler tarafından alındı. Papanm aracılığıyla yapılan antlaşma, ancak 1351’e kadar sürdü. VI. Philippe 1313’te önce Burgundyli II. Robert’in kızı Jeanne ile 1348’de, onun ölümünden sonra Nava-relli Blanch ile evlendi. Gözden düşünce tahtı oğlu II. Jean’a bıraktı.


Leave A Reply