Fransa’nın Sanatı Hakkında Bilgi

0

Fransız resim, heykel ve müzik sanatı ile ilgili genel bilgilerin ve öne çıkan sanatçıları hakkında bilgiler.

Louvre piramidi

Fransız Resmi :

XV. yüzyılda gelişen Fransız reşmi, XIX. yüzyıla kadar İtalya, Hollanda-Belçika, İspanya sanat akımları yanında ikinci derecede kaldıysa da, XIX. yüzyılla beraber dünyada resim sanatının öncülüğünü aldı. Froment ile XV. yüzyılda ilk filizlerini veren, daha çok dini konulara, kilise resimlerine kayan Fransız resmi, XVI. yüzyılın ilk yarısında I. François’nın büyük himayesini gördüyse de, geniş ölçüde İtalyan resim sanatının etkisinde kaldı. XVIII. yüzyılda Le Nain Kardeşler (3 kardeş), din dışı konularda, küçük ve basit tablolarda büyük başarı gösterdiler. XVIII. yüzyılın ilk yıllarında Watteau, renk, desen ve ilham bakımlarından büyük ün kazandı. XIX. yüzyıl başlarında, Fransız resminde neo-klasizmin yaratıcısı David üstün bir yer aldı, Birinci İmparatorluk devri resmini temsil etti.

David‘in öğrencisi Ingres, klasik anlayışı ile XIX. yüzyıla hükmetmiş, nadiren romantizme kaçmıştır. Delacroix, Corot, Manet, Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Gauguin, Van Gogh, XX. yüzyılda Matisse, Picasso, Dufy, Utrillo, en ünlü Fransız ressamları arasında sayılabilirler. Bu üstatlar, çeşitli cereyanları temsil etmişler, bütün dünya resmini etkilemişlerdir.

Heykelcilik :

XV. yüzyılda Colombe ile Fransız heykelciliği ilk üstadını verdi. Bu sanatçının XVI. yüzyılın ilk yıllarında yaptığı eserlerinde, İtalyan Rönesansının etkisi görülmeye başlamıştı.

XVI. yüzyılda I. François’nın mezarını yapan Bontemps, XVII.’de Guillain, XVIII.’de Coustou Kardeşler, XIX.’da “Düşünen Adam» heykeliyle ün kazanan büyük realist sanatçı Rodin, XX yüzyılda da Bourdelle, Despiau, Pommon ve Maillol, Fransız heykelciliğinin başlıca temsilcileri sayılabilirler.

Mimarlık :

XVI. yüzyıldan önceki en önemli Fransız mimarlık eseri, halen Fransa’nın en büyük kilisesi olan Paris Notre-Dame’ıdır. 1163’te başlanıp 1245’te bitirilen bu muazzam kilise, Gotik mimarlığının en büyük şaheserlerindendir. XIII. yüzyılda Reims Katedrali de Gotik mimarlığının en tanınmış örneklerinden biri oldu.

XVI. yüzyılda İtalyan Rönesans mimarlığının etkisinde kalan Fransız mimarlık sanatı, bu çağda Louvre Sarayı’nın başlıca pavyonlarını, I. François’nın zarif saraylarını verdi. XVII. yüzyıl, Versailles Sarayı ile belirir; alımlı bahçe mimarisiyle büsbütün ihtişam ve zariflik kazanan XVII-XVIII. yüzyıllar Fransız din dışı yapı sanatı, Osmanlı dahil, bütün Avrupa’da taklit edildi. Bu çağ sanatına “Barok sanatı” denir. “Rokoko” denen tarz, mimarlık ve döşeme sakatlarına biraz daha incelik getirmiştir.

XIX. yüzyıllda “Ampir” denen üslubun üstünlüğü başladı; eski çağların büyük klasik eserleri taklit edildi. Paris’teki Zafer Takı, Vendome Sütunu, Carrousel Takı, Madeleine Kilisesi bu tarzın başlıca örnekleri arasındadır. XX. yüzyılda Chaillot Sarayı büyük çapta yapı sanatına örnek olarak gösterilebilir. Le Corbusier, Perret Kardeşler, modern sanatı temsil ederler. Fransız mimarlığının en büyük şaheserleri Paris’te toplanmıştır.

Müzik :

Ortaçağ Fransız müziği, Arap müziğinin etkisinde gelişmiş, sazlarına, okuyuş, çalış, besteleyiş tarzlarına kadar bu müzik taklit edilmiştir. Çok sesli okulun doğumunu XIII. yüzyılda Perotin, XIV.’de Vitry ve Mechaut müjdeledi. XV. yüzyılda Dufay, XVI.’da Josquin Des Pres, XVII. yüzyılda da büyük üstat Lully, Fransız müziğinin başlıca temsilcileri oldular. XVIII. yüzyılda Couperin’i, Rameau’yu, Gretry’yi yetiştiren Fransız müziği, ancak XIX. yüzyılda İtalyan etkisinden kendini kurtarabildi. Bu yüzyıl, Fransız müziğinin, genel olarak bütün müziğin altın çağıdır. Fransız müziği bu devirde, Alman müziği bir yana, bütün Avrupa milli müzik okullarını geçti.

Berlioz, Gounod, Franck, Lalo, Bizet, Chabrier, Massenet, Saint-Saens, Faure, Duparc, D’lndy, Debussy gibi üstatlar, müzikte romantizmden impresyonizme kadar çeşitli akımların, büyük temsilcileri oldular, müzik bilgisindeki üstatlıkları kadar, virtüözlükleri, bestecilik alanındaki saz ve ses eserleriyle bütün dünyada büyük ün kazandılar. Yüzyılımızda Satie, Dukas, Roussel, Ravel, Milhaud, Poulenc, Schmitt, Auric gibi üstatlar, klasik tarzda olsun, atonaliteye, politonaliteye kadar kaçan en modern devrimci tarzlarda olsun, büyük başarı gösterdiler.


Leave A Reply