Fransiyum Nedir? Fransiyum Elementinin Özellikleri

0

Fransiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fransiyum elementi ile ilgili bilgi.

Fransiyum; kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. Radyoaktif bir elementtir. Varlığı Mendeleyev tarafından öngörüldü ve ekasezyum adı verildi. İlk kez 1939’da Paris’te Perey tarafından aktinyumun radyoaktif bozunma ürünleri arasında kimyasal olarak ayrıldı ve fransiyum adı verildi. Doğada bütün uranyum filizleri içinde çok az miktarda (3.10 18 uranyum atomu başına 1 atom fransiyum) bulunur. Yer kabuğunun toplam fransiyum içeriği 24,5 gram olarak hesaplanmıştır.

Advertisement

Sembolü: Fr
Atom Numarası: 87
Atom Ağırlığı: 223
Elemet serisi: Alkali metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Metalik

PERİYODİK TABLO

Elde Edilmesi:

Kütle numarası 223 olan izotopu (aktinyum-K) aktinyumun 227 kütle numaralı izotopunun alfa ışıması yaparak bozunması sonucu oluşur ve fransiyumun en kararlı (yarılanma süresi 21 dakika) izotopudur. Bunun dışında toryumun, yüksek enerjili alfa tanecikleriyle bombardıman sonucu kütle numaraları 204-213, 217-222 ve 224 olan kısa ömürlü izotopları elde edilmiştir.

Advertisement

Alkali temeller dizisinin sonuncusudur. Kimyasal özellikleri bakımından alkali metallere benzer. Bilinen elementler arasında en elektropozitif olanıdır. Yarılanma süresi çok kısa olduğundan kimyasal özellikleri ultramikrokonsantrasyonlarda incelenmiştir. Fransiyum bileşikleri sezyum bileşikleriyle izomorf olarak çökerler. Bunlar arasında fransiyum perklorat (FrCl04), fransiyum heksakloraplatinat (Fr2PtCl6), fransiyum haksakloros-tannat (Fr2SnCl6), gransiyum pentakloroantimonat (Fr2SbCl5.2.5H20), fransiyum pentaklorobizmutat (Fr2Bi C5.2.5H2O), fransiyum heksanitre kobaltat (Fr2Na(Co(No2)6), fransiyum silikovolframat (FrSi02.12Wo3NH20) sayılabilir. Fransiyumklorür (FrCl) 225°C’de süblimleşen sodyumklorüre benzeyen beyaz bir tuzdur.


Leave A Reply