Fransız Ballard Ailesi Hakkında Bilgi

0

Fransız Ballard Ailesi hakkında bilgi. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Fransa’da müzik yayın haklarını elinde bulunduran aile.

Fransız Ballard Ailesi Hakkında Bilgi

Ballard ailesi (ü. 16. yy ortaları – 18. yy ortaları, Fransa), 1560-1750 arasında Fransa’da müzik yayınlarını tekelinde tutan matbaacı aile.

Robert Ballard

Ailenin kurucusu Robert Ballard

Ailenin kurucusu, tanınmış besteci ve lavta sanatçısı Adrian Le Roy’un kayınbiraderi Robert Ballard’dı (ö. 1588). Le Roy ve Ballard, önce kurşun el hurufatıyla çalışmaya başladılar. 1540’ta, Robert’in kayınpederi Guillaume Le Be (ya da du Gue) de onlara katıldı. 1552’de II. Henri, Ballardlara, müzikle ilgili yayın yapan tek basımcı olarak ilk patenti verdi. Robert ölünce, eşi ve oğlu Pierre (ö. 1639) işi sürdürdüler. 1640-79 arasında işin başına geçen Robert’ in torunu Robert döneminde IV. Henri ve XIII. Louis firmaya yeni patentler verdiler. Robert’in ardından Christophe (ö. 1715), Jean-Baptiste-Christophe (ö. 1750), Chris-tophe-Jean-François (ö. 1765) ve 1788’e değin Pierre-Robert-Christophe (ö. 1812) firmayı yönettiler. Ballard’lann tarihi boyunca, kadınlar da erkekler kadar etkin oldu.

Ballard’ların gerek kurşun el hurufatı gerek daha sonra bakır levhalar üstüne oyulan hurufatla gerçekleştirdiği basımlar, inceliği ve özeniyle ünlüydü. Başlık sayfaları, bezemesel oyma baskıların genellikle en üstün örneklerini sergiliyordu. Aralannda Le Roy, Titelouze, Janequin, Goudimel, Lasso, Campra, Couperin, Lalande, Monteclair, Philidor, Rameau ve Lully gibi bestecilerin yapıtları ile Mersenne’in Harmonie universelle’inin de (Evrensel Armoni) bulunduğu yayınlar arasında öteki Fransız bestecilerin de hemen tümünün yapıdan vardı.


Leave A Reply