Frédéric Le Play Sosyolojiye Katkıları

0
Advertisement

Frédéric Le Play kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Frédéric Le Play’ın görüşleri, sosyolojisi ve katkıları hakkında bilgi.

Frédéric Le Play Sosyolojiye Katkıları

FREDERIC LE PLAY (1806-1881)

XX.yy’daki önemli sosyoloji dallarından biri olan endüstri sosyolojisinin en tipik habercisi olan sosyolog Frederic Le Play olmuştur. Fransa’da “Science Sociale” okulunun kurucusudur ve görüşleri günümüzde “Uygulamalı Sosyoloji” alanında kullanılmaktadır.

Le Play’e göre toplumdaki en küçük birim olan aile hakkında yapılacak çalışmaları toplumun genel yapısı üzerinde fikir verir. Avrupa’da işçi hayatı üzerine gözlemlerde bulunan Le Play, geliştirdiği “Monografi” yöntemiyle işçi ailelerini inceledi ve çalışması tamamlandığında izlediği yöntem sonucunda toplumsal yasalara ulaşılabileceğini öne sürdü.

Advertisement

Le Play’e göre aile türlerine göre belirlenen iki temel toplum bulunmaktadır:

1) Kamucu Toplum: Ataerkil ailelerin egemen olduğu Doğu toplumlarıdır, mülkiyet biçimi kamu mülkiyetidir.

2) Bireyci Toplum: Egemen mülkiyet biçimi özel mülkiyettir. Batı toplumlarıdır.

Le Play’in, toplum sorunlarının soru-cevap ve açıklama cetvelleriyle saptanabileceği görüşü, bu görüş çerçevesinde geliştirdiği araştırma yöntemleri, günümüzde mikro sosyoloji, davranış bilimleri gibi uygulamalı disiplinlerde devam etmektedir.

Advertisement

Leave A Reply