Frekans Nedir?

0
Advertisement

Fizik biliminde frekans nedir? Nasıl tanımlanır özellikleri nelerdir? Formülü nasıldır. Aynı zamanda elektrikte frekans hakkında da kısa bilgiler

Fizikte, zamana bağlı olarak değişen veya titreşen bir büyüklüğün bir saniye içinde yaptığı titreşim sayısına «frekans» denir. Bu biçim, değişmeler harmonik hareketlerde görülür.

Harmonik bir harekette, hareket eden cisim aynı yerlerden tekrar tekrar geçer. Cismin üzerinde yol aldığı bu eğriye «yörünge» adı verilir. Örneğin bir yayın ucuna asılmış bir ağırlığın titreşimi, bir duvar saatinin sarkacının iki yana gidip gelmesi birer harmonik harekettir.

Harmonik harekette, hareket eden veya titreşen cismin tam bir devir yapması için gereken zamana «periyot» denir, T harfiyle gösterilir. Bir saniye içindeki titreşim de «frekans» olduğuna göre, periyodun tersi frekansa eşittir. Frekans ise genel olarak f harfiyle gösterilir. Bugüne göre şöyle bir bağıntı kurulur:

f = 1/T

Harmonik hareket yapan bir cisim aynı yörünge üstünde sürekli olarak geldiğine göre, bu cismin her hangi bir anda nerede olduğunu belirtmek için bir gösterme şekli bulunsa bile cismin o anda hangi yönde hareket ettiğini belirtmek çok güçtür. Bu yüzden, başka bir yol tutulmuş, harmonik hareketler «sinüsoidal eğriler» ile gösterilmiştir. Bu eğrilerin çizildiği koordinat takımında düşey eksen cismin aldığı yolu, yatay eksen ise geçen zaman yerine buna karşılık olacak bir açıyı gösterir. Böylece, harmonik hareketin gösterilmesi ve incelenmesi kolaylaşmış olur.

Advertisement

Elektrikte Frekans

Biiindiği gibi, alternatif akım da, sürekli olarak, akış yönünü ve değerini değiştirir. Buna göre, bazı özel akımlar dışında kalan alternatif alternatif akımlar da sinüsoidal eğrisiyle gösterilebilir.

Bir gerilimin frekansı, onu üreten dinamo veya alternatörün yapısına, dönüş sayı kaynağının frekansı ile aynı olması gereklidir. İki değer arasında fark olursa çeşitli aksamalar ortaya çıkabilir. Genel olarak, Avrupa ve Türkiye’de, santrallardan müşterilere verilen gerilimin frekansı 50’dir; yani bu gerilimin tatbik edildiği bir devreden geçen akım saniyede 50 defa akış yönünü değiştirir. Amerika’da ise şehir şebekesinin frekansı 60’tır. Bu yüzden Amerika için yapılmış birçok elektrik cihazları Türkiye’de tam istendiği gibi çalışamazlar.

Frakansın birimi ise Hertz’dir. ve Hz kısaltması ile gösterilir.


Leave A Reply