Friedrich Fröbel Kimdir?

0

Friedrich Fröbel kimdir? Friedrich Fröbel hayatı, biyografisi, çalışmaları, ilkeleri ve eserleri hakkında bilgi.

Friedrich FröbelFriedrich Fröbel; (1782-1852)

Advertisement

Ünlü bir Alman pedagogudur. Okul ve öğretim alanında yaptığı büyük yeniliklerle

Fröbel çocukların, kendi gayretleriyle öğrenmelerine, özellikle büyük önem verir. Ona göre, iyi yönetilmiş oyunlar, şarkı ve müzik en iyi öğretim aracıdır. 1837’de açtığı Kindergarten (çocuk bahçesi) okulunda kendi sistemini yürüttü. Kısa zamanda büyük bir ilgi toplayan okulun birçok benzeri açıldı. Ancak, bu sistemin çocuklara fazla serbestlik vermesi tenkidlere yol açtığından “kindergarten” ler 1860 yılına kadar kapatıldı.

Bugün öğretimde oyuna verilen büyük önemin temelini Fröbel atmıştır.

Koyduğu ilkeler şöyle özetlenebilir:

Advertisement

1 — Eğitimin amacı çocuğun doğal gelişimine yardım etmektir. Bu bakımdan çocuk ilk nefesini alıp da solumaya başlayınca eğitime de başlanmalıdır.

2 — Başlangıçtaki eğitimin sonraki gelişmeye büyük etkisi olduğundan ilk verilecek eğitime bilhassa önem verilmelidir,

3 — Çocuğun akıl ve vücut gelişmesi birbirinden ayrı olarak düşünülmemelidir. Her ikisinin gelişmesi birbiriyle yakından ilgilidir.

4 — İlk eğitim doğruca fiziki gelişmeye yöneltilmeli, duyuları geliştirecek alıştırmalarla aklın gelişmesine etki yapılmalıdır.

5 — Bu alıştırmaların ne olacağını doğrudan doğruya çocuğun içgüdüleri gösterir. Ancak bunlara dikkat etmek sayesinde eğitimi tabiî temeller üzerine oturtabiliriz.

Advertisement

6 — Çocuk, ileride sorumluluk yüklenmeye hazırlanan bir insan olduğu için, iç güdüleri sade fiziki değil, akli isteklerde de bulunur. Eğitim bunların ikisini ele karşılamalıdır.

7 — Çocukta ilk gelişen beden hareketleri olduğundan, dikkatimizi önce bunlara yöneltmeliyiz.

8 — Çocuğun ruhu, ancak aldığı duyumlar sayesinde uyarılabilir. Bu bakımdan, bu duyular sistemli olarak düzenlenmeli, asla tesadüflere bırakılmamalıdır.

Fröbel’e göre çocuğa her şey oyunla öğretilebilir. Çünkü çocuk, gerek ruh, gerek beden bakımından oyun oynamak ihtiyacındadır, ondaki her iki gelişme ancak bu yoldan sağlam olarak sağlanabilir. Oyun sırasında, resim-iş yolu ile edinilen bilgiler de çocukta daha iyi yerleşir. Onun için, çocuğa her şey oyunun canlı havası içinde öğretilmelidir.

Advertisement


Leave A Reply