Friedrich Hegel Kimdir?

0

Tanınmış ünlü bir Alman filozofu olan Friedrich Hegel ve felsefesi ile ilgili olarak bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız.

Georg Wilhelm Friedrich HegelFriedrich Hegel (27 Ağustos 1770, Stuttgart, Almanya – 14 Kasım 1831, Berlin, Almanya)

Tanınmış Alman filozofudur. Stuttgart’ta doğdu. Bir memurun oğluydu. Tübingen’de ilahiyat okuduktan sonra Bern ve Frankfurt’ ta felsefe öğretmenliğine başladı. 1805’te Jena üniversitesine profesör oldu. Başlangıçta Schelling’în öznel idealizm felsefesine inanmış görünüyordu, sonradan kendine ayrı bir sistem kurup onun savunmasını yapmaya başladı. Kurduğu bu felsefe sistemini «Phanomenologie des Geiste» adındaki eserinde anlatmıştır. Bir süre Nürnberg’de kaldıktan sonra Berlin ve Heidelberg üniversitelerinde profesörlük yaptı. Bu devrede yazdığı eserler arasında «Mantık Bilimi» ve «Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi» dikkati çekti.

Advertisement

Hegel’in kurduğu sisteme «diyalektik mantık» denilir. Buna göre bir fikir (yani tez), karşısındaki bir başka tezle (antitezle) karışır, bundan yeni bir anlayış doğar ki ona da «sentez» denilir.

Hegel, Kant’ın felsefesine inanmakla beraber onun fikirlerini yetersiz buluyordu. Kant’ın aksine insanların her şeyi öğrenebileceklerine inanmıştı. Hegel’e göre dünya demek mantık demekti. İnsanlar mantığın sırrını çözdükleri anda beşerin de sırrını çözmüş olacaklardı. Hegel’e göre, yeryüzünde her şeyin tam bir tersini bulmak mümkündür. Hayatın tersi ölüm, aşkın tersi nefret, gündüzün tersi gece, gençliğin tersi ihtiyarlıktır.

Hegel, ömrünün son yıllarını Berlin’de geçirdi. O tarihlerde hazırlanan yeni İngiliz anayasasını hiç beğenmemişti. İnsanların isteklerine göre bir anayasanın hazırlanmasına taraftar değildi. «İnsanlar hiçbir vakit ne istediklerini bilemezler» diyordu.

Advertisement


Leave A Reply