Frigler Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Tarihçeleri ve Özellikleri

0

Frigler ne zaman ve nerede kurulmuş bir medeniyettir? Friglerin özellikleri, tarihleri, tarihteki yerleri hakkında bilgi.

Friglerin Özellikleri (Kısaca)

Frigler; Orta Anadolu’da Kızılırmak ve Konya bölgeleri ile Tuz Gölü’ ne kadar uzanan yörede yaşamış olan ilkçağ topluluğudur. Yaşadıkları bölgenin kesin sınırlarını saptamak zordur. Yaklaşık olarak sınırları şöyle çizilebilir: Hellenistik Çağ’da Frigya Epiktetos (Küçük Frigya) adını taşıyan ve Friglerce kutsal olan esas bölge Afyonkarahisar ile Eskişehir arasındaki dağlık yöreydi.

Başkent Gordion da bu bölgedeydi. Daha doğuda bulunan Ankyra (Ankara) da önemli bir Frig yerleşmesidir. Kızılırmak kavisinin doğusunda kalan ve birçoğu aynı zamanda önemli birer Hitit yerleşmeleri olan Pazarlı, Alacahöyük, Boğazköy, Alişar, Kültepe ve Göllüdağ da Frig yerleşmeleri arasındadır. Batıda Lidya Bölgesi sınır oluşturur; güneybatıda Göller Bölgesi’ ne kadar uzanır. Zile yakınlarındaki Maşat Höyük ile Samsun yakınlarındaki Akalan, Frigya Bölgesi’nin kuzey sınırını çizer.

Tarih:

Frig tarihine ilişkin bilgiler çok azdır. Anadolu’ya nereden geldikleri, önceleri nerede oturdukları tam olarak bilinmemekteyse de İÖ 1200′ lerde Hitit İmparatorluğu’nu ortadan kaldıran ve Deniz Kavimleri adı verilen toplulukların içinde Friglerin de yer aldığına ilişkin ipuçları vardır. İÖ 12.-8. yüzyıllar arasında Anadolu’da süren Karanlık Çağ’dan sonra İÖ 8. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu’da tarih sahnesine çıktılar.

Başkentleri Ankara İli’ nin Polatlı İlçesi’nin batısında yer alan Gordion (Yassıhöyük) idi. Frig Devleti’nin ilk kralı, başkent Gordion‘a da adını vermiş olan Gordios’tur. Bu krala ve egemen olduğu dönemin olaylarına ilişkin bilgi yoktur. Gordios’tan sonra yerine oğlu Midas geçti. Midas Yunanlıların gözünde her tuttuğunu altın yapan bir söylence kişiydi.

Gordion Antik Kenti

Gordion Antik Kenti

Nitekim Midas, Orta Yunanistan’da bulunan ünlü Delphoi Apollon Tapınağı’na adadığı altın ve fildişinden yapılmış görkemli tahtıyla Yunanlıları büyülemişti. İÖ 8. yüzyılın ikinci yarısına rastlayan bu olay sırasında Midas, Batı Anadolu’da yaşayan komşuları Lidyalılar ve Yunanlılarla barış içindeydi. Daha çok bir söylenceler kralı olan Midas’ın Asur ile barış yaparak bu tehlikeyi ortadan kaldırdığı ve batı dünyasına yöneldiği bilinir. Bu döneme ilişkin kesin belgeler olmamakla birlikte Friglerin Lidya’yı etki alanı içinde tuttuğu söylenebilir.

İÖ 700 yılları başlarında Kafkaslar’dan Anadolu’ ya inen Kimmerler, Batı Anadolu’ya doğru ilerlediler. Kısa sürede Frigya sınırına ulaştılar ve tüm Frigya’yı yıkıma uğrattılar. Yenilgiye uğrayan Midas, üzüntüsünden öküz kanı içerek yaşamına son verdi (İÖ 676). Midas’ın ölümüyle Frig Devleti ortadan kalkmadı. Bazı yerel beylikler, Perslerin Anadolu’ya giriş tarihi olan İÖ 547’ye kadar yaşamlarını sürdürdülerse de, İÖ 600’lerde bu yöreden çekilen Kimmerlerin yerini Lidya Devleti aldı.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply