Fuar Nedir? Fuarların Çeşitleri ve Tarihçesi Hakkında Bilgiler

0

Fuar nedir? Sanat, bilim ve endüstri gibi değişik konularda açılan Fuarların çeşitleri, özellikleri, tarihçesi ve Fuar hakkında bilgi.

Fuar; halkın alışveriş yapması, bazı alanlardaki yarışmalarını ortaya koyması, eğlenceli vakit geçirmesi için, belli zamanlarda birkaç gün veya hafta sürmek üzere düzenlenen bir çeşit panayırdır.

İzmir Fuarı

İzmir Fuarı

Fuar” kelimesi, Lâtince “bayram” anlamına gelen “feria” kelimesinin Fransızca “foire” yolu ile dilimize geçmiş şeklidir. Bununla beraber, fuarlar, Romalılar’dan çok önceki çağlardan beri yapılmaktadır. Yalnız bunlar, daha çok, “panayır” dediğimiz cinsten fuarlardı. Bugün “fuar” deyince büyük çaptaki panayır ve sergileri anlıyoruz.

Bugünkü fuarlar, sanat, bilim ve endüstri eserlerinin halka gösterildiği büyük birer sergidir. Genel olarak, ülkelerin en büyük şehirlerinde açılır. Bunlara, çoğunlukla, birçok yabancı ülkelerin katıldığı, her ülkeden insanların gezdiği sergiler olduğundan “uluslararası fuar” da denir.

Uluslararası fuar birkaç ay sürer. Aralarında iki yıl kadar sürmüş olanlar da vardır. Bu fuarlar geçici sergiler olduğu halde büyük, masraflı hazırlıklardan sonra meydana gelirler. Fuar yeri olarak çok geniş bir alan, ışıkları, yolları, çeşitli binaları, parkları, suni gölleri, akar suları ile tam bir şehir gibi hazırlanır. Fuara katılacak olan ülkeler, mallarının gösterileceği pavyonlar önceden yaptırırlar. Bütün bu binalar, parklar, yollar fuar bittikten sonra yıktırılır. Yalnız, büyük bir özenle yapıldığından yıktırılmadan saklanan yapılar olabilir. 1889’da açılmış olan Paris Fuarı için yapılan Eyfel Kulesi günümüze kadar kalmış fuar binalarından bir örnektir. Bundan başka, fuar yerinde yapılan parKları, bazı durumlarda belediyeler alır, devamlı olarak halkın hizmetine açık bulundurulur.

Modern fuarlar bazen şehir belediyeleri, bazen de hükümetler tarafından düzenlenir. Hükümetlerin düzenlediği fuarlar çoğu zaman büyük giderlere yol açarsa da, buna karşılık, uluslararası değer taşır. Bu çeşit fuarlarda yapılan pavyonların, hazırlanan fuar yerinin, sergi sırasında meydana gelebilecek her hangi bir kaybın masrafını ödeme sorumluluğunu hükümet üzerine alır.

Uluslararası fuarlar düzenlemenin birçok amaçları ve yararları vardır. Bunların başında, fuara katılan firmaların ve iş adamlarının satış, ya da reklâm yolu ile elde ettikleri kâr; fuarı gezmek için gelen halkın, turistlerin harcadıkları paradan sağlanan kâr; yurt içi ve uluslararası ticaretin teşvik edilmesi, önem kazanması; yeni keşiflerin, icatların halka tanıtılması, halkta bunlara karşı bir ilgi uyandırılması; çeşitli ülkelerden kimselerin birbirlerini tanımaları, yabancı ülkelerdeki bilimsel çalışmalar hakkında fikir edinmeleri için fırsat sağlanması gelir.

1851 Londra Fuarı

1851 Londra Fuarı

Londra Fuarı

Bu yararlar göz önünde bulundurularak yapılmış modern fuarların ilki 1851 ‘de Londra’da açılmış olan Crystal Palace Fuarı’dır. Bu fuar, Kraliçe Victoria’nın Alman asıllı olan kocası Prens Albert tarafından düzenlenmiştir. “Crystal Place” (Billur saray) adının verilmesine sebep, fuar alanı olan Hyde Park’ta yeşil camdan, demir çubuklardan meydana gelen çok büyük bir bina yaptırılmış olmasıdır.

Crystal Place Fuarı önemli bir başarıyla sonuçlanmış ve İngiliz endüstrisinin dünyaya tanıtılmasını sağlamıştır. Bu fuarın ziyaretçileri, en son teknik imkânlara dayanarak yapılmış, halkın hizmetine sunulmak üzere hazırlanmış olan. birçok yeni makine örneklerini görebilmek fırsatını bulmuşlardır.

Bu başarı üzerine daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin de birçok eyaletlerinde bu çeşit fuarlar açıldı, böylece uluslararası modern fuarlar dünyanın belli başlı konulan arasında yer almaya başladı.

Son çağın mimarlık anlayışında, şehircilik plânlarında modern fuarların büyük etkisi olmuştur, çünkü geçici olarak yöpılan fuar binaları için mimarlar, en yeni, en değişik mimarlık örnekleri uygulamaktan çekinmemişlerdir.

Paris Sergileri

1889 Paris Sergisi, gerek fuar tarihinde, gerek XIX yüzyılın sanat ve endüstri hayatında ad bırakmıştır. O zamana kadar görülmemiş bir ilgi uyandıran bu fuarı 33 milyon kişi gezmiştir. 960.000 m?’ye yakın bir alanda kurulan bu sergide en çok ilgiyi çeken, 300 m. yüksekliğindeki Eyfel kulesi ile 420X115 m. genişliğinde yer kaplayan Makine Galerisi oldu. Burada, endüstri alanında en son geliştirilen makineler gösteriliyordu.

1889 Paris Fuarı

1889 Paris Fuarı

Ondan sonra, 1900 Paris Sergisi, XX. yüzyıla girerken, dünya sanat ve endüstrisi tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Bu fuara katılan yabancı ülkeler, Sen Nehri kıyısında, kendi mimarlık anıtlarının biçimini aynen veren pavyonlar yaptırmışlardı.

Chicago Sergisi

1893 Chicago Fuarı

1893 Chicago Fuarı

Amerika’da ilk büyük fuar 1893’te Chicago’da açıldı. Amerikalılar, 1889 Paris Sergisinden sonra, kendilerinin de sanat ve endüstri alanlarında ne kadar ilerlemiş olduklarını göstermek için böyle bir fuar açmayı tasarlamışlardı. Kristof Kolomb‘un Amerika’yı bulmasının dört yüzüncü yıl dönümünü kutlamak üzere, 1893’te açılan bu fuar, büyük rağbet gördü, sergiyi 27 milyon kişi gezdi.

Günümüze daha yakın çağlarda ad bırakan fuarlar arasında 1937 Paris, 1939 San Francisco, 1939-40 New York, 1958 Brüksel sergileri başta gelir.


Leave A Reply