Fun, We Are Young Çevirisi

0
Advertisement

Fun We Are Young Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Fun We Are Young şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Fun – We Are Young Çevirisi

 • Give me a second I
  Bana bir saniye ver
  I need to get my story straight
  Hikayemin üzerinden geçem gerekiyor
  My friends are in the bathroom
  Arkadaşlarım banyoda
  Getting higher than the Empire State
 • Empire State’den daha yukarı çıkıyorlar
  My lover she’s waiting for me
  Aşığım beni bekliyor
  Just across the bar
  Karşıdaki barda
  My seats been taken by some sunglasses
  Yerimde güneş gözlükleri var
 • Asking ’bout a scar
  Yara izini soruyorlar
  And I know I gave it to you months ago
  Ve biliyorum ki onu sana aylar önce ben yaptım
  I know you’re trying to forget
  Biliyorum unutmaya çalışıyorsun
  But between the drinks and subtle things
 • Ancak içki ve usta yaklaşımlar arasında
  The holes in my apologies
  Özrümdeki boşluklar
  You know I’m trying hard to take it back
  Biliyorsun bunları geri almak için çok çabalıyorum
  So if by the time the bar closes
  Barın kapanma saatinde
  And you feel like falling down
  Düşüyor gibi hissediyorsun
  I’ll carry you home
  Seni eve taşırım
 • Tonight
  Bu gece
  We are young
  Biz genciz
  So let’s set the world on fire
  O halde dünyayı yakalım
  We can burn brighter Than the sun
  Güneşten daha parlak yakabiliriz
 • Tonight
  Bu gece
  We are young
  Biz genciz
  So let’s set the world on fire
  O halde dünyayı yakalım
  We can burn brighter Than the sun
  Güneşten daha parlak yakabiliriz
  Now I know that I’m not All that you got
  Biliyorum artık ben sahip olduğun her şey değilim
  I guess that I
 • Sanırım
  I just thought maybe we could find new ways to fall apart
  Düşündüm ki belki ayrı kalmak için yeni yollar bulabiliriz
  But our friends are back
  Ama arkadaşlarımız geri geldi
  So let’s raise a cup
  O halde hadi bardak kaldıralım
  Cause I found someone to carry me home
  Çünkü beni eve taşıyacak birisini buldum
 • Tonight
  Bu gece
  We are young
  Biz genciz
  So let’s set the world on fire
  O halde dünyayı yakalım
  We can burn brighter Than the sun
  Güneşten daha parlak yakabiliriz
 • Carry me home tonight
  Bu gece beni eve taşı
  Just carry me home tonight
  Bu gece beni eve taşı
  Carry me home tonight
  Bu gece beni eve taşı
  Just carry me home tonight
  Bu gece beni eve taşı
 • The world is on my side
  Dünya benim tarafımda
  I have no reason to run
  Kaçmak için bir sebebim yok
  So will someone come and carry me home tonight
  O halde birisi gelip beni bu gece eve taşıyacak mı
  The angels never arrived
 • Melekler hiç gelmedi
  But I can hear the choir
  Ama onların korosunu duyabiliyorum
  So will someone come and carry me home
  O halde birisi gelip beni bu gece eve taşıyacak mı
 • Tonight
  Bu gece
  We are young
  Biz genciz
  So let’s set the world on fire
  O halde dünyayı yakalım
  We can burn brighter Than the sun
  Güneşten daha parlak yakabiliriz


Leave A Reply