Futbolda Hakemin ve Yardımcı Hakemlerin Yetkisi ve Görevleri Nelerdir?

0
Advertisement

Futbolda hakemin ve yardımcı hakemin yetkileri, görevleri nelerdir? Hakem ve yardımcı hakem işaretleri, hakem kararları kuralları hakkında bilgi.

Hakemin Yetkisi: Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem tarafından yönetilir.

Hakem

kaynak: pixabay.com

Hakem’in Yetki ve Görevleri:

 • oyun kurallarını uygular,
 • oyunu, yardımcı hakemler ve varsa dördüncü hakemle işbirliği içinde yönetir,
 • kullanılan her topun Kural 2’de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kontrol eder,
 • oyuncuların giysilerinin 4’ncü kuralda belirtilen özelliklere uygunluğuna karar verir,
 • oyunun süresini belirler ve oyunla ilgili kayıtlarını tutar,
 • kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli görürse oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
 • herhangi bir harici müdahale halinde oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
 • oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar, sakatlanan futbolcu oyun sahasına ancak oyun yeniden başladıktan sonra dönebilir.
 • bir oyuncunun hafif sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyundışı oluncaya kadar devam ettirir,
 • kanayan yarası olan bir oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar. Bu oyuncu ancak hakemin kanamanın durduğuna kanaat getirmesi halinde hakemin işaretiyle oyun alanına dönebilir,
 • oyunu durdurmakla ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde oyunu devam ettirir. Düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlali cezalandırır
 • bir oyuncunun aynı anda birden fazla ihlal yaptığı durumlarda daha ağır olan ihlali cezalandırır,
 • ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli şekilde cezalandırır. Gerekeni o anda yapmazsa, topun oyundışı olduğu ilk anda yapmalıdır.
 • sorumlu bir şekilde hareket etmeyen takım yetkililerini cezalandırır ve gerekirse oyun alanından ve çevresinden uzaklaştırır.
 • kendisinin göremediği olaylarda, yardımcı hakemlerin verdiği bilgiye göre hareket eder,
 • yetkili olmayan kişilerin oyun alanına girmemesini sağlar,
 • durmuş olan oyunu tekrar başlatır,
 • oyunculara ve / veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sonrasında meydana gelen olaylara karşın alman disiplin tedbirleri hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.

Hakemin Kararları

Hakemin oyunla ilgili kararlan nihaidir. Hakem verdiği bir kararı ancak doğru olmadığını anladığı durumlarda veya gerekli görürse yardımcı hakemin verdiği bilgiye göre oyunu tekrar başlatmadan önce değiştirebilir.

IFAB Kararları

Bir hakem (veya görevliyse bir yardımcı hakem veya dördüncü hakem) aşağıdaki durumlardan sorumlu tutulamaz: bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir şekilde yaralanmasından veya sakatlanmasından, herhangi bir mala gelebilecek zararlardan, oyun kurallarına dayalı olarak hakemin bir maçı durdurması, oynatması veya yönetmesiyle ilgili alacağı kararlar dolayısıyla herhangi bir kişi, kulüp, şirket, dernek veya diğer kuruluşların uğradıkları veya uğrayacakları kayıplardan, Bunun kapsamı içinde olanlar:

 • Oyun alanının veya çevresinin durumu veya koşullarından veya hava şartlarından dolayı bir maçın oynanıp oynanmamasıyla ilgili alacağı karar,
 • herhangi bir nedenle bir maçın tatil edilmesiyle ilgili alacağı karar,
 • bir oyunda kullanılan bütün gereç ve malzemenin (kale direkleri, bayrak direkleri ve top dahil) durumuyla ilgili alacağı karar,
 • bir oyunun seyirci müdahalesi veya tribünlerdeki olaylar dolayısıyla durdurulup durdurulmamasıyla ilgili alacağı karar,
 • sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadıyla oyun alanından çıkarılması için oyunun durdurulup durdurulmamasıyla ilgili alacağı karar,
 • sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadıyla oyun alanından çıkarılmasını istemesi ve ısrar etmesiyle ilgili alacağı karar,
 • bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesiyle ilgili alacağı karar,
 • oyun alanı çevresinde herhangi bir kimsenin (takım ve stat görevlileri, güvenlik personeli, fotoğrafçılar veya diğer medya mensupları dahil) bulunmasına müsaade edilip edilmemesiyle (bu konuda yetkili ise) ilgili alacağı karar,
 • oyun kurallarına göre verdiği veya FIFA, konfederasyon, ulusal federasyon veya lig yöntem ve yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki yetkilerine bağlı olarak verdiği herhangi bir karar.
Yardımcı Hakem

kaynak: pixabay.com

Yardımcı Hakemin Görevleri:

Karar yetkisi hakemde olmak üzere, aşağıdaki durumları işaret etmek için iki yardımcı hakem atanır:

 • topun ne zaman tamamıyla oyun alanından çıktığını,
 • hangi takımın köşe vuruşu, kale vuruşu veya taç atışı yapacağını,
 • bir oyuncunun pozisyonu dolayısıyla ne zaman ofsayt olarak cezalandırılacağını,
 • oyuncu değişikliği istediğini,
 • hakemin göremediği fena hareketleri ve diğer olayları,
 • pozisyona hakemden daha yalan olduklarında meydana gelen ihlalleri (bu, bazı özel durumlarda, ceza alam içinde meydana gelen ihlalleri de kapsar),
 • penaltı vuruşlarında kalecinin topa vurulmadan önce ileri hareket ettiğini ve topun gol çizgisini geçtiğini,

Yardımcı hakemler, hakemin maçı oyun kurallarına göre yönetmesine yardımcı olurlar. Bazı durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alanına girebilirler. Bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.

Advertisement

Leave A Reply