G Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0

G harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? G harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

G Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

G Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Ga İle Başlayan İngilizce Kelimeler

gain (noun) : kazanç (isim)
gain (verb) : kazanmak (fiil)
gallon (noun) : galon (isim)
game (noun) : oyun (isim)
gap (noun) : boşluk (isim)
garage (noun) : garaj (isim)
garbage : çöp
garden (noun) : bahçe
gas (noun) : gaz (isim)
gate (noun) : kapı
gather (verb) : toplamak (fiil)

Ge İle Başlayan İngilizce Kelimeler

gear (noun) : dişli (isim)
gender (noun) : cinsiyet
gene (noun) : gen
general (adjective) : genel (sıfat)
generally (adverb) : genellikle (zarf)
generate (verb) : üretmek (fiil)
generation (noun) : nesil
generosity : cömertlik
generous : cömert
gentle : nazik
gentleman (noun) : beyefendi
genuine (adjective) : hakiki (sıfat)
geography (noun) : coğrafya (isim)
geothermal : jeotermal
get (verb) : almak (fiil)

Gi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

giant (noun) : dev (isim)
giant (adjective) : dev (sıfat)
gift (noun) : hediye (isim)
girl (noun) : kız (isim)
give (verb) : vermek (fiil)

Gl İle Başlayan İngilizce Kelimeler

glad (adjective) : memnun (sıfat)
glass (noun) : cam (isim)
global : global, küresel
global warming : küresel ısınma
glory (noun) : şeref, zafer (isim)
glove (noun) : eldiven
glow (noun) : parlaklık (isim)
glow (verb) : parıltı (fiil)
glue (noun) : tutkal, yapıştırıcı
glue (verb) : yapıştırmak (fiil)

Go İle Başlayan İngilizce Kelimeler

go (verb) : gitmek (fiil)
goal : hedef
goal (noun) : amaç (isim)
goal line : kale çizgisi
goalkeeper : kaleci
goalpost : kale direği
god (noun) : tanrı
gold (noun) : altın
golden (adjective) : altından (sıfat)
good (noun) : iyi (isim)
good (adjective) : iyi (sıfat)
goodbye (interjection) : elveda (ünlem)
govern (verb) : yönetmek (fiil)
government (noun) : hükümet
governor (noun) : vali

Gr İle Başlayan İngilizce Kelimeler

grab (verb) : kapmak
graceful (adjective) : zarif (sıfat)
grade (noun) : derece (isim)
gradual (adjective) : kademeli (sıfat)
graduate : mezun olmak
grain (noun) : tahıl (isim)
grammar (noun) : gramer
grand (adjective) : büyük (sıfat)
grandchild : torun
granddaughter (noun) : kız torun
grandfather : Büyük baba
grandmother : büyükanne
grandparent : büyükbaba veya büyükanne
grandson : erkek torun
grant (verb) : hibe etmek (fiil)
grant (noun) : hibe
grass (noun) : çim
grateful (adjective) : minnettar (sıfat)
grave (noun) : mezar
gravity (noun) : yerçekimi
gray (adjective) : gri (sıfat)
gray (noun) : gri (isim)
great (adjective) : harika (sıfat)
greed : hırs

greedy : açgözlü
green (noun) : yeşil (isim)
green (adjective) : yeşil (sıfat)
greenhouse effect : sera etkisi
greet (verb) : selam vermek
gregarious : sokulgan
grief : keder
grind (verb) : öğütmek (fiil)
grocery (noun) : bakkaliye
groom (noun) : damat (isim)
groove (noun) : oluk (isim)
ground (noun) : zemin (isim)
groundwater : yeraltı
group (noun) : grup (isim)
grow (verb) : büyümek (fiil)

Gu İle Başlayan İngilizce Kelimeler

guarantee (verb) : garanti (fiil)
guarantee (noun) : garanti (isim)
guard (noun) : bekçi
guard (verb) : muhafız (fiil)
guardian : Gardiyan
guess (verb) : tahmin etmek (fiil)
guess (noun) : tahmin
guest (noun) : konuk (isim)
guide (noun) : rehber (isim)
guilt : suç
guilty : suçlu
gullible : saf
gum : sakız
gun (noun) : silah
gust : bora
guy (noun) : adam

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

G Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

G Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

G Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

G Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

G Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

G Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

G Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

G Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply