G Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

G harfi, Türkçede bulunan G harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

gabi: zeki, uyanık, anlayışlı,

gaddar: merhametli,

gafil: uyanık, ihtiyatlı, akıllı,

gaileli: dertsiz,

galibiyet: yenilgi, mağlubiyet.

gaip: ortada, meydanda,

gam: sevinç, neşe.

gamlanmak: sevinmek, neşelenmek,

gammaz: barıştırıcı, ara bulucu.

gani gani: az.

garp: doğu, şark.

gâvur: 1. dindar. 2. merhametli, iyilikçi.

gayet: pek az, az.

gecikmek: erken gelmek,

geç: erken.

geçici: 1. sürekli. 2. kalıcı,

geçimsiz: uysal,

geçinmek: 1. aç kalmak. 2.kavga etmek, bozuşmak,

gelecek: geçmiş,

gelir: gider.

gelişigüzel: dikkatli, özenli,

gelişmek: gerilemek,

genç: yaşlı, ihtiyar, geçkin,

gençlik: yaşlılık, ihtiyarlık,

genel: özel, hususi,

geniş: dar, ensiz,

genişlemek: gerilemek, daralmak,

genişletmek: daraltmak,

gerçek: 1. yalan. 2. hayal,

gerdirmek: gevşetmek,

gerekli: lüzumsuz,

gereksiz: lüzumlu, yararlı, lâzım.

geri: 1. ileri, ön. 2. gelişmiş,medeni,

gerici: ilerici,

geveze:suskun,

gevşek: 1. sıkı. 2. gergin,

gıpta etmek: iğrenmek,

gıyaben: yüz yüze, şahsen,

gider: gelir,

gidiş: geliş, dönüş,

girgin: pısırık, çekingen,

giriş: çıkış.

girmek: çıkmak, ayrılmak,

gitmek: gelmek, dönmek,

giyinmek: soyunmak,

gizlemek: 1. açıklamak. 2.göstermek,

gizli: aşikâr, açık.

gizlice: alenen,

göçmek: yerleşmek, oturmak, ikamet etmek,

göçebe: yerleşik,

gömmek: çıkarmak,

göndermek: karşılamak,

gönenç: kıtlık, yokluk, fakirlik.

görgülü: 1. kaba. 2. yoz.

görgüsüz: nazik, kibar,

görkem: sadelik, basitlik, gösterişsizlik,

görkemli: sade, basit, gösterişsiz,

görmek: gözünden kaçmak, görmüş

geçirmiş: deneyimsiz, tecrübesiz, toy.

göstermek: gizlemek, saklamak, örtmek,

gösterişli: sade.

götürmek: getirmek,

göz alıcı: cazibesiz,

gözü pek: korkak.

gözü tok: aç gözlü, haris,

grev: işbaşı.

gururlanmak: alçak gönüllü olmak, mütevazi olmak,

güç: kolay.

güçleştirmek: kolaylaştırmak,

güçlü: 1. kuvvetsiz, zayıf. 2.aciz.

güçlük: kolaylık,

güdümlü: bağımsız,

güldürmek: ağlatmak,

güleç: somurtkan,

gülmek: ağlamak, somurtmak,

gülünç: acıklı,

gün: gece.

günah: sevap.

günahkâr: günahsız, suçsuz,

günahsız: suçlu, kusurlu, kabahatli,

gündüz: gece.

gür: seyrek.

gürbüz: sıska, cılız, çelimsiz,

gürültü: sessizlik,

gürültücü: sakin,

güvenilir: iki yüzlü, yalancı,

düzenbaz, güzel: çirkin.

güzide: 1. sıradan, rast gele. 2. adi.


Leave A Reply