G Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri ve Terimlerin Açıklamaları

0
Advertisement

Okula yardımcı G Harfiyle başlayan matematik terimleri. G Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

Matematik

9. SINIF

Gerçek sayı : Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümesinin hepsini kapsayan küme. Matematikte gerçek sayılar, tüm reel sayıların (pozitif, negatif, sıfır ve kesirli sayıların) tümüdür. Gerçek sayılar, tüm doğal sayılar, tüm tam sayılar ve tüm kesirli sayıları içerir. Gerçek sayılar, sayı çizgisi üzerinde yer alır ve tüm sayılar arasında en geniş kategori olarak kabul edilir. Gerçek sayılar, yapılan işlemlerle (öncelikle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yeni gerçek sayıların oluşmasına izin verir ve sayı çizgisi üzerindeki tüm noktaları içerebilir.

Görüntü kümesi : y = f(x) şeklinde tanımlanan bir f fonksiyonunda f(x) değerlerinin oluşturduğu küme.

Matematikte görüntü kümesi (ya da fonksiyonun görüntüsü olarak da bilinir), bir fonksiyonun belirli bir girdi değerine karşılık gelen çıktı değerlerinin toplamını ifade eder. Görüntü kümesi, bir fonksiyonun tanım alanındaki tüm noktaların girdi değerleri için çıktı değerlerinin bir kümesini temsil eder. Görüntü kümesi, fonksiyonun tanımına göre özel bir şekilde tanımlanır ve fonksiyonun belirli bir girdi değerine karşılık gelen çıktı değerini belirler.

Örneğin, f(x) = x^2 fonksiyonunun görüntü kümesi, fonksiyonun tanım alanındaki tüm reel sayılar (x) için çıktı değerlerinin bir kümesini temsil eder ve görüntü kümesi {0, 1, 4, 9, …} gibi sınırlı ya da sonsuz bir küme olarak tanımlanabilir.

Advertisement

11. SINIF

Geometrik dizi : Ardışık terimleri arasındaki oranı sabit olan dizi.

Matematikte geometrik dizi, bir başlangıç sayısı ve bir oranı olan sayılar dizisi dir. Her üyenin bir önceki üyeden oran kadar büyük olduğu bir dizi olarak tanımlanır. Formal olarak, bir geometrik dizinin ilk üyesi a_1 ve oranı q olduğunda, n. üyesi a_n = a_1 * q^(n-1) şeklinde tanımlanır.

Örneğin, a_1 = 2 ve q = 3 olan bir geometrik dizi şu şekildedir: 2, 6, 18, 54, …

12. SINIF

Grafik : Bir fonksiyonun (x, f(x)) noktalar kümesinin koordinat sisteminde işaretlenmesi ile oluşan noktaların bileşim kümesi.

Matematikte grafik, bir fonksiyonun tanım alanındaki değerlerin, tanımı gereği oluşan çıktı değerleri ile eşlenerek çizildiği görsel bir ifadedir. Grafik, iki boyutlu bir koordinat sistemi üzerinde, fonksiyonun tanım alanındaki her bir girdi değerine karşılık gelen çıktı değerinin noktalar halinde çizilmesi sonucu oluşur.

Grafik, fonksiyonun nasıl davrandığını ve fonksiyonun belirli bir girdi değerine karşılık gelen çıktı değerini hızlıca görsel olarak göstermeyi mümkün kılar. Grafik, fonksiyonun eğilimini, çarprazlama noktalarını, maksimum ve minimum değerlerini, simetri özelliklerini ve diğer özelliklerini tanımlama konularında kullanılabilir.

Advertisement


Leave A Reply