Gaius Gracchus Kimdir?

0
Advertisement

Gaius Gracchus Kimdir? Gaius Gracchus hayatı, biyografisi, dönemindeki önemli olaylar ile ilgili bilgi.

Gaius GracchusGaius Sempronius Gracchus; Romalı politikacıdır (? İÖ 154-Roma İÖ 121).

Ağabeyi Tiberius Gracchus’un İÖ 133’te öldürülmesi üzerine orduya katıldı. İÖ 126’da Surdunya Adası’na defterdar olarak gönderildi. İÖ 124’te Roma’ya dönüp seçimlere katılarak tribunus (halk temsilcisi) seçildi. Kısa zamanda öteki dokuz tribunus arasında ön plana çıkarak soyluların etkinliğini zayıflatmak amacıyla yoksul ve işçi Romalılara ucuz buğday satılmasını sağlayan Tahıl Yasası’nı çıkardı. Sahip olunabilecek toprak miktarını kısıtlayarak bir bakıma bir toprak reformu gerçekleştirdi. Tüccarları destekledi, üreticilerle pazar arasındaki bağıntıyı kurmak amacıyla yaygın bir yol yapımı kampanyası başlatarak işsizlere yeni iş alanları sağladı. Gücünün gittikçe arttığı dönemde, yargı jürilerinde senatörlerin seçtiği üyeler yerine tüccarların görev alması önerisi soyluların tepkilerine karşın Roma yurttaşlarının tüm haklarından yararlanmasını istemesi üzerine desteğinin bir bölümünü yitirmeye başladı. İÖ 122’de kurulmasına karar verilen koloninin yerini belirlemek üzere Kartaca’ya gidince düşmanları iyice güçlendi. Kartaca yakınlarındaki boş topraklara göçmenlerin yerleşmesi tasarısını engellediler. İÖ 121’deki seçimlerde yeniden tribunus seçilemedi. Adamlarının, Konsül Opimius’un elçisini öldürmesi üzerine Senato ile ilişkileri daha da gerginleşti. Adamları ayaklandıysa da ayaklanma Opimius’un ordusunca bastırıldı. Yakalanacağını gören Gracchus, kendisini kölesine öldürttü. Opimius üç bin Gracchus yanlısını öldürterek, onun getirdiği yasaları yürürlükten kaldırmış oldu.


Leave A Reply