Galya Neresidir?

1

Galya neresidir, nerededir? Galyalılar kimlerdir? Galya’nın tarihçesi ile ilgili bilgi.

Galya; eski çağlarda Batı Avrupa’ daki Gayalıların anayurdu olan bölgedir. Doğuda Ren Irmağı ile Alp Dağları, güneyde Akdeniz ile Pireneler, batı ve kuzeyde Atlas Okyanusu ile sınırlanan Galya’nın büyük bölümü bugün Fransa topraklan içinde yer alır. İÖ 8. yüzyılda Alpleri kuzeyden aşarak Galya’ya yayılan ve Keltçeyi doğudan batıya getiren göçebe Kelt boyları, İÖ 7. yüzyılda İspanya ile Portekiz’e ulaştılar. İÖ 6. yüzyıl sonlannda bunlan Latin kültürünü benimsemiş kabileler izledi. İÖ 5. yüzyılda Romalıların “Galyalılar” diye andıkları Keltler, Alp Dağları’nı aşıp İtalya’ya girerek “Gallia Cisalphine” (Alplerin güneyindeki Galya) diye anılan Po Vadisi’ne yerleştiler. İÖ 390’larda Galyalılar Roma’yı ele geçirip yağmaladılarsa da bir süre sonra püskürtüldüler. İÖ 222’de Romalılar tarafından fethedilen Galya Cisalpina, sonunda Romalıların yaşam biçimini benimsemek zorunda kaldı. Po Irmağı’nın güney ve kuzey iki kesiti sırasıyla “Gallia Cispadana” (Po’nun güneyindeki Galya) ve “Gallia Tanspadana” (Po’nun ötesindeki Galya) diye anıldı. İÖ 49’da tüm Galya Cisalpina Jül Sezar tarafından Roma siyasal yapısına katılarak halkına yurttaşlık hakkı tanındı.

İÖ 2. yüzyıl sonlarında Ren Irmağı’nın ötesinden güneye doğru ilerleyen Germen boylarının baskısı Galya’da etkisini göstermeye başladı. Galya kabilelerinden Sequaniler düşmanlan Aeduilere karşı üstünlük sağlamak amacıyla İÖ 61’de Germenleri yurtlarına çağırırken Aeduiler de Romalıların yardımına sığındılar. İÖ 51-58 arasında Sezar Galya’yı ele geçirdi.


1 Yorum

Leave A Reply