Ganj Nehri Nerededir?

0

Ganj Nehri nerededir? Ganj Nehri nereye dökülür, özellikleri nelerdir? Ganj Nehri hakkında bilgi.

Ganj Nehri; Hindistan’ın en büyük ve Hindular tarafından en kutsal sayılan ırmaktır. Uzunluğu 2.600 km, akaçlama havzası 1.040.000 km2 dir. Uttar Pradeş Eyaleti’nde kutsal bir buz mağarası; Kuzey Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Tibet’in güney sınır bölgesindeki toprakları sulayan Ganj’ın kaynağı olarak kabul edilir. Ganj’ı oluşturan iki ana kolun küçüğü Bhagirathi-Hooghly, Himalayalar’da 4.270 m yükseklikteki bu mağaradan çıkıp Gangotri Türbesi’nin üzerinden akarken, öteki ana kol Alaknanda, Nanda Devi Doruğu’nun hemen kuzeyinde uzanan Hint-Tibet sınırı yakınında doğar. Kaynağından yaklaşık 320 km ötedeki Harvar’da Himalayalar’dan çıkan Ganj, düzlükler boyunca güneydoğu doğrultusunda akmaya başlar. Kanpur Kenti’ni geçtikten sonra Allahabad’ da en büyük kolu olan Yamuna’ya sağdan alır. Bu noktadan başlayarak genellikle doğuya akar, kutsal Benares (Varanasi) Kenti’ni geçip Patna’nın hemen dışında soldan Gagra’yı alır. Bihar Eyaleti’ne girdikten sonra, sağdan Somati, Panta’dan soldan Gandak kollarını alır. Doğu yönünde akışını sürdürürken soldan Kosi’yi alarak Hint Yaylası’nın etekleri çevresinde güneydoğuya kıvrılır ve Batı Bengal boyunca deltasma doğru akar. Kıyısında Kalküta Kenti’nin uzandığı ve en batıdaki ilk kolu Bhagirathi-Hooghly’nın doğduğu yer, deltanın başlangıç noktasıdır. Hint Yaylası’ndan doğuya doğru akan dereler, Bhagirathi-Hooghly kolunu büyütürlerken, Ganj sularının çoğunu, deltanın karmaşık doğu kesimine taşıyan Padma’da bu dev ırmağın en büyük kolu Yamuna ve Megha’nın suları Padma’yı besler. Ganj-Brahmaputra ortak deltası, kuzey-güney doğrultusunda 400 km., batı-doğu doğrultusunda 320 km uzanır. Hint-Bangladeş sınırı, deltayı, Batı Bengal Eyaleti ile Bangladeş arasında ikiye böler.


Leave A Reply