Gaşiye Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Gaşiye Suresi nedir? Gaşiye Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Gaşiye suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

GAŞİYE SURESİ

Arka resim kaynak: pixabay.com

GAŞİYE SURESİ

GAŞİYE (GAAŞİYE) SÛRESİ, Kuran-ı Kerim’in 88. sûresi, 26 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça gaşıye (gaaşiye) sözcüğü “perde” demekse de, Kuran-ı Kerim’de her yerin felaketle kaplanması anlamına kullanılmıştır. Sûre, “Felaketi dünyaya yayılan”, (Hel etake hadiysul gaaşiyeh) ayetiyle başladığından, bu adla anılır. Bu deyimle kıyamet günü belirtilmektedir. Sûrede o gün, kimi yüzlerin kararacağı, kimi yüzlerin güleceği anlatılarak cennet ve cehennemin nasıl bir yer olduğu açıklanır.

GAŞİYE SURESİ Anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm

 • 1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
 • 2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
 • 3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
 • 4. Kızgın ateşe girerler.
 • 5. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
 • 6. Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
 • 7. O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
 • 8. O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
 • 9. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
 • 10. Yüksek bir cennettedirler.
 • 11. Orada hiçbir boş söz işitmezler.
 • 12. Orada akan bir kaynak vardır.
 • 13,14,15,16. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
 • 17. Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
 • 18. Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
 • 19. Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
 • 20. Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
 • 21. Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
 • 22. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
 • 23,24. Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.
 • 25. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
 • 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

Arapçası

 • 1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.
 • 2.Vücuhün yevmeizin haşi’atün.
 • 3.’Amiletün nasıbetün.
 • 4.Tasla naren hamiyeten.
 • 5.Tüska min ‘aynin aniyetin.
 • 6.Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.
 • 7.La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın.
 • 8.Vücuhün yevmeizin na’ımetün.
 • 9.Lisa’yiha radıyetün.
 • 10.Fiy cennetin ‘aliyetin.
 • 11.La tesme’u fiyha lağıyeten
 • 12.Fiyha ‘aynün cariyetün.
 • 13.Fiyha sürürin merfu’atün.
 • 14.Ve ekvabün mevdu’atün.
 • 15.Ve nemariku masfufetün.
 • 16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

  17.Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat.

 • 18.Ve ilessemai keyfe rufi’at.
 • 19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
 • 20.Ve ilel’ardı keyfe sutihat.
 • 21.Fezekkir innema ente müzekkirün.
 • 22.Leste’aleyhim bimusaytırin.
 • 23.İlla men tevella ve kefere.
 • 24.Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere.
 • 25.İnne ileyna iyabehüm.
 • 26.Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.


Leave A Reply