Gay Lussac Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Kendi adı ile anılan Gay-Lussac kanunlarını bulan ünlü Fransız bilim insanı Joseph Gay-Lussac ve kanunu hakkında kısa bilgiler.

Gay-Lussac

Joseph Gay-Lussac (1778-1850) tanınmış bir Fransız kimya ve fizik bilginidir. Yaptığı işlerin arasında en önemlisi, hidrojenle doldurulmuş bir balonla deniz seviyesinden 6.000 metre kadar yükseğe çıkarak atmosferin üst tabakalarını incelemesi, havanın hangi maddelerin birleşmesinden meydana geldiğini araştırmasıdır. Gay-Lussac bu çalışmaları sonucunda havanın magnetik kuvvetini, ısısını ve nemini de hesaplamak imkanını bulmuştur.

Gay-Lussac, Paris’teki Ecole Polytechnique (teknik üniversite) de okudu, asistanlık ve öğretmenlikten sonra, teknik üniversiteye kimya profesörü oldu. 1808’de Sorbonne Üniversitesi’nde fizik profesörlüğüne getirildi. 1806’da Fransız Akademi Üyeliği’ne seçilmişti. 1831’de de doğduğu yer olan Haute-Vienne’den milletvekili seçildi. 1839’da Senato üyesi oldu. Paris’te öldü. Pere Lachaise mezarlığında gömülüdür.

Gay-Lussac Kanunu

Gay-Lussac’ın kimya alanandaki en önemli keşfi kendi adı ile anılan kanundur. Gay-Lussac yaptığı deneylerle şunu bulmuştu: Aynı şartlar altında, yani aynı sıcaklıkta, aynı basınçta, su buharını meydana getirmek üzere birleşen hidrojenle oksijenin hacimleri arasında 1/2 gibi basit bir oran vardır. Gay-Lussac bu tepkimeye giren gazlarla tepkimeden meydana gelen gazların hacimleri arasında daima bu oranın bulunup bulunmadığını anlamak için bazı deneyler yaptı, onlarda da olumlu sonuçlar aldı.

Advertisement

Leave A Reply