Gazel Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Gazel ne anlama gelir? Gazel kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Divan edebiyatında 5-10 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi

“O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum.” – Y. K. Beyatlı

2. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri

“Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı.” – Y. Z. Ortaç

Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı

“Coşkun sular gibi akıp durulma / Kuru gazel gibi esip savrulma” – Karacaoğlan

1. gazel söylemek
“Karagözcünün makamlar arası dolaşması, şarkı ve gazel okuması lazımdı.” – S. Ayverdi

Advertisement

2. oyalamak veya kandırmak üzere boş sözler söylemek

yüksek sesle şarkı veya türkü söylemek

“Sonra makinelerin gemiyi sarsan temposuna uyarak yanık bir gazel tuttururdu.” – H. Taner

Şah damarı
“Kolalı sert yaka, boğazda şişen gazel damarını sıkıyor.” – F. R. Atay


Leave A Reply