Gebelikte Anemi Nedir?

0
Advertisement

Gebelikte anemi nedir, türleri ve nedenleri nelerdir? Gebelikte anemiye karşı alınacak önlemler nelerdir, gebelikte anemi hakkında bilgi.

Gebelikte Anemi Nedir?

Anemi, kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısında azalma veya kandaki normal hemoglobin miktarından daha az olmsıdır.

VEYA

Anemi, vücudun yeterince sağlıklı kırmızı kan hücrelerine sahip olmadığı bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri vücut dokularına oksijen sağlar.

Hamilelik sırasında anemi Hb <11 g / dL (Hct <% 30) olarak tanımlanır.

Advertisement

Gelişmekte olan ülkelerde yapılan çok sayıda çalışma, özellikle demir eksikliği anemisinin gebe kadınlarda oldukça yaygın olduğunu göstermiştir.

Genel popülasyonda, anemi, erken doğum ve düşük doğum ağırlıkları riski de dahil olmak üzere, fetusun komplikasyonları olan maternal mortalite ve perinatal mortalitenin altında yatan neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ortalama olarak gelişmekte olan ülkelerde hamile kadınların % 56’sı anemiktir. Anemi anne ölümlerinin % 20’sine sebep bulunabilir.

SORUN YOK:

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, hamile kadınların yaklaşık yarısı dünya çapında anemiden muzdariptir. Gebelikte anemi prevalansı gelişmiş ülkelerde% 18 iken, Güney Asya’da% 75’e çıkmıştır. Dünyadaki aneminin ana nedeni demir eksikliği ile ilişkilidir. Zayıf beslenme, çok çalışma, kürtaj, parazitisfestasyonlar, aşırı çay tüketilmesi veya yemeklerden sonra içilen kahve üreme çağındaki kadınlarda anemi sebepleri olarak belirtilmiştir..

Advertisement

DSÖ, gebe kadınlarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde anemi prevalansının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 14, gelişmiş ülkelerde yüzde 51 olduğunu tahmin etmiştir. Küresel nüfusun yaklaşık üçte biri (2 milyardan fazla) anemiktir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘na göre dünya genelinde toplam hamile kadınların sayısı 56 milyon olup, bu oran anemiye bağlı genel popülasyonda yüzde 41’dir.

ANEMİ TÜRLERİ

Sitometrik Sınıflandırma: (boyut ve Hb konsantrasyonunun miktarı)

Normokromik, Normositik Anemi

Bu anemi normal MCHC ve normal MCV gösterir.
Aşağıdakileri içerir:
Kronik hastalık anemi (ACD)
Hemolitikanemi (HA)
Akut hemoraji anemi

Hipokromik, Mikrocytic Anemi

Bu anemi düşük MCHC ve düşük MCV gösterir. Bu, aşağıdaki sonuçlara yol açar:
Demir eksikliği anemisi
Talasemi

Normokromik, Makrositik Anemi

Bu anemi normal MCHC ve yüksek MCV gösterir. Bu, aşağıdaki sonuçlara yol açar
Vitamin B12 eksikliği
Folat eksikliği

Eritrokinetik Sınıflandırma

Eritrokinetik sınıflandırma, RBC’lerin oranına dayanmaktadır. Bu oran yüksekse, hemolizde (RBC’lerin fazla tahribatı) veya kanamada (vasküler kompartmandan RBC’lerin kaybı) görülen bir normorejenerativeanemi oluşur.
Bu olgularda kemik iliği RBC üretimini artırarak ve onları kana erken bırakarak yanıt verir.
Artan RBC miktarını belirlemek için çeşitli laboratuvar testleri yardımcı olabilir:
Retikülosit sayısı
Serum konjuge olmayan bilirubin ve idrar ürobilinojen konsantrasyonu
Serum haptoglobin konsantrasyonu
Kemik iliği biyopsisi

Biyokimyasal Sınıflandırma

Bu sınıflandırma, aneminin etiyolojisine dayanmaktadır. Tipik bir IDA olgusunda (demir eksikliği anemisi), biyokimyasal göstergeler arasında serum demir, serum transferrin, transferrin satürasyonu, serum ferritin ve serum sirkülasyonu transferrin reseptörü bulunur.

Bazı anemi formları – hamilelik sırasında gelişen anemi gibi – normal sayılır. Bununla birlikte, bazı anemi türleri yaşam boyu sağlık problemleri ortaya çıkarabilir.

Üç gruba ayrılan 400’den fazla anemi vardır:

Kan kaybından kaynaklanan anemi

Azalmış veya hatalı kırmızı kan hücresi üretiminin neden olduğu anemi

Advertisement

Kırmızı kan hücrelerinin yıkımından kaynaklanan anemi

Kan Kaybına Bağlı Anemi

Ülser, hemoroid, gastrit (mide inflamasyonu) ve kanser gibi gastrointestinal durumlar
Aspirinor ibuprofen gibi nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların (NSAIDS) kullanımı
Kadınlarda adet ve doğum, özellikle adet kanaması aşırı ve çoğul gebelik varsa

Azalmış veya hatalı RBC üretiminin neden olduğu anemi

Orak hücre anemisi
Demir eksikliği anemisi
Vitamin eksikliği
Kemik iliği ve kök hücre problemleri
Diğer sağlık koşulları

RBC’nin yıkımının neden olduğu anemi

Orak hücre anemisi
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
Hemoglobin SC hastalığı
G6PD eksikliğine bağlı hemolitik anemi
Kalıtsal eliptositoz
Herediter sferositoz
Kalıtsal ovalositoz
İdiopatik otoimmün hemolitik anemi
Kimyasal veya fiziksel ajanların neden olduğu immün olmayan hemolitik anemi
Sekonder immün hemolitik anemi
Orak talasemi

Gebelikte ortaya çıkabilecek çeşitli tiplerde anemi vardır

Genellikle hamilelikte aşağıdaki anemi türleri ortaya çıkabilir:

Gebelik anemisi (fizyolojik anemi)
Gebelikte normalde ortaya çıkan plazma genişlemesi nedeniyle RBC’nin seviyesine düşmesine neden olur.

Demir eksikliği anemisi
Annelerde yetersiz demir depolanması nedeniyle kemik iliği bu tipe yol açar.

Vitamin B12 eksikliği anemisi
Vegan olan kadınların (hayvansal ürünleri kullanmayan) hamilelikte bu tür anemiye sahip olma ihtimalleri yüksektir.

Kan kaybı anemisi
Doğumda ve doğumda (doğumdan sonra) kan kaybı da anemiye neden olabilir.

Folat eksikliği anemisi
Demir eksikliği ile birlikte her zaman oluşur, çünkü demir içeren aynı tür gıdalarda bulunur.

Advertisement

GEBELİKTE ETIOLOGIESOF ANEMİ

Aneminin fizyolojik sebebi:
Kadınlar genellikle hamilelik sırasında anemik hale gelir, çünkü demir ve diğer vitaminlere olan talep artar. Annenin kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırması gerekir ve ayrıca fetus ve plasenta sadece kendi annelerinden elde edilebilen kendi demir kaynağına ihtiyaç duyar.

Fetus için yeterince alyuvar hücresi olması için, vücut daha fazla kırmızı kan hücresi ve plazması üretmeye başlar. Plazma miktarı orantısız olarak daha yüksek olmasına rağmen, hamilelik sırasında kan hacminin yaklaşık yüzde 50 arttığı hesaplanmıştır. Bu kanın seyrelmesine neden olur, hemoglobin konsantrasyonu düşer. Bu tip ayrıca hamilelikte fizyolojik anemi kaynaklı olarak da bilinir.

Gebelik sırasında aneminin önde gelen nedenleri şunlardır:

Demir oranı düşük diyet
Özellikle vejetaryenler ve diyetisyenler, diyetlerinin onlara yeterli miktarda demir sağladığından emin olmalıdır. Kırmızı kan hücrelerini yapmak için demir gereklidir. Kadınlar kan kaybettiğinde demir de kaybederler.Hamilelikte kadının hem kendisine hem de bebeğine demir tedarik etmesi gerekir. Demir, vitamin takviyeleri veya uygun diyetle sağlanabilir.

Anemi, birbirine yakın gebelikler ile ikizler veya üçüzler taşıyan kadınlarda daha sık görülür.


Leave A Reply