Geçiş Üstünlüğü Nedir?

0

Trafikte geçiş üstünlüğü nedir ve neden verilir? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hangileridir, neden? Geçiş Üstünlüğü hakkında bilgi.

Geçiş Üstünlüğü

Kara yollarından yararlanma koşulları, hız ve doğrultu değiştirme kuralları Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliği ile belirlenmiştir. Kanun ve yönetmelikle belirlenen geçiş hakkına uymak zorunda olmayan; geçiş üstünlüğü olan taşıtlar da vardır, İtfaiye, ambulans (cankurtaran) ve polis araçları geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlardır. Bu araçların ancak görev halinde iken geçiş üstünlüğüne sahip olduğu unutulmamalıdır.

Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri ancak görev hâlinde iken bu haklarını kullanabilir. Geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri görev hâlinde olduğunu belirtmek için görülür (ışıklı) ve duyulur (sesli) işaret kullanmak zorundadır.

Geçiş üstünlüğü olan araçların görev hâlinde olduğunu görülür ve duyulur işaretlerinden anlayabiliriz. Bu amaçla ışıklı uyarı işaretleri ile sesli uyarı işaretlerinden yararlanılır.

Işıklı uyarı işareti; ambulans ve polis araçlarında mavi – kırmızı veya mavi ışık veren ışık kaynakları vardır, itfaiye araçlarında ise kırmızı ışık veren ışık kaynaklan bulunur.

Sesli uyarı işareti; ambulans, itfaiye ve polis araçlarında 150 metreden duyulabilecek düzeyde ses çıkaran siren veya canavar düdüğü denen cihazlar bulunur.

organ nakli

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar;

1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,

2) Organ ve doku nakil araçları,

3) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,

4) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,

5) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,

6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar,

7) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

8) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,


Leave A Reply