Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları

0
Advertisement

Geçmişten günümüze demokrasi çalışmaları nelerdir? Demokrasinin doğuşu, gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi.

Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları

Demokrasi kavramı günümüzde etkisini giderek artıran bir unsurdur. Bu anlayış insanlığın var olduğu süreç içerisinde sürekli bir gelişme göstermiş ve etkisini artırmıştır.

1) Demokrasinin Doğuşu ve Gelişimi

Yunan şehir devletlerinde sınıflararası çatışmaların başlaması üzerine DRAKON, SOLON ve KLİSTENES isimli kanun koyucular koydukları kurallarla demokrasinin başlamasını sağlamışlardır. Solon, asaletten kaynaklanan sınıf ayrılıklarını kaldırmış, KLİSTENES ise halk meclisi kurarak halkı yönetime katmıştır.

2) 12 Levha Kanunları (M.Ö. 451)

Advertisement

Romada sınıflararası çatışmadan doğan sorunları çözmek için hazırlanan kanunlardır. Bu kanunlar sadece Roma hukukunun değil bir çok ülke tarafından İnsan Hakları Beyannamesi’nin de temeli sayılmıştır. Bu kanunlarda iki sınıf arası adalet ve dürüstlük mekanizması kurulmuştur.

3) Roma Yurttaşlık Bildirgesi (MS. 212)

Roma İmparatorluğu sınırları içinde doğan herkes yurttaş kabul edilmiş ve yurttaşlık haklarından yararlanabileceği belirtilmiştir.

magna-carta

4) Magna Carta (MS. 1215)

İngilterede kralın yetkilerini sınırlayan halkın kişi haklarını, hak ve özgürlüklerini tanıyan ve koruyan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı ve kimsenin haksız yere sürgüne gönderilemeyeceği kabul edilmiştir.

Advertisement

5) Aydınlanma Çağı

17. ve 18. yüzyıllarda J. Jack Rousseau ve Locke gibi temsilciler ile birlikte insan hakları düşüncesi gelişmeye başlamıştır. Oluşturdukları “Doğal Hukuk Anlayışı” ile insanların doğuştan ve devredilemez hakları olduğunu, bu hakların devletin varlığından önce geldiğini, dolayısıyla devletin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu görüşler anayasal demokrasinin temellerini atmıştır.

6) İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi (1789)

Fransız İhtilali sonrasında kabul edilen bir bildirgedir. Bu bildirgede temel insan hakları, özgürlük, mülkiyet, eşitlik ve adalet gibi fikirler dile getirilmiş bu fikirler daha sonra tüm toplumlar tarafından benimsenmiştir.

7) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)

II. Dünya savaşı sonrası devletler, insanlığa ve insan haklarına yapılan saldırıları önlemeye çalışmışlar bu çalışmalar sonucu İnsan Hakları Bildirgesi kabul edilmiştir.

Bildirgede başlangıç bölümünden sonra 30 maddeye yer verilmiştir. Bu maddelerde önce insanın kişiliğine bağlı haklar ve siyasal özgürlükleri açıklanmış daha sonra yaşama hakkı, kişi güvenliği, işkence yasağı, kölelik yasağı gibi temel hak ve özgürlükler yer almıştır.

Yasalar önünde eşitlik özel yaşamın korunması din, vicdan ve inanç özgürlükleri herkesin ülke yönetimlerine katılabilme hakkı bu bildirgede işlenmiştir.

berlin-duvari-yikilisi

8) Berlin Duvarı’nın Yıkılışı (1990)

II. Dünya savaşı sonrasında Almanya’nın ikiye ayrılmasına, Doğu bölgesinin Sovyet nüfuzuna Batı bölgesinin ise Amerika ve İngiliz nüfuzuna girmesine karar verilmiştir.

Advertisement

Bölgeler arası geçişi engellemek için 1961’de 43 km’lik bir duvar BERLİN şehrini ikiye ayırmıştır. Demokrasinin engeli olan bu duvar 3 Ekim 1990’da yıkılmış iki Almanya birleşmiş ve demokrasinin yayılmasına zemin hazırlamıştır.


Leave A Reply