Gedik Ahmet Paşa Biyografisi

0
Advertisement

Ünlü Osmanlı vezir-i azamlarından olan ve idam edilerek ölmüş olan gedik Ahmet Paşa biyografisi.

Gedik Ahmet PaşaGedik Ahmet Paşa (Ölümü- 1482), Osmanlı vezir-i azamlarından olan ünlü bir Türk komutanıdır. Fatih Sultan Mehmet’in yanında yetişti. 1456’da Anadolu, 1461’de Rumeli Beylerbeyi (genel valisi) oldu. Fatih’in yanında onun parlak seferlerine katıldı. 1469’da Fatih’in büyük oğlu Veliaht Şehzade Mustafa’nın eğitimiyle görevlendirildi. 1470’de vezir oldu.

Gedik Ahmet Paşa 11 ağustos 1473’te elde edilen büyük Otlukbeli Zaferi’nde Osmanlı ordusunun sağ cenah komutan yardımcısıydı. 1474’te vezir-i âzam (başbakan) oldu. 1475 yazında Türk donanması ile Kırım’a çıktı. Başlı başına bir imparatorluk olan, Rusya’dan yıllık vergi alan Kırım Hanlığı, Osmanlıya dahil oldu.

Fatih’in Boğdan ve Morava seferlerinde de Gedik Ahmet Paşa hükümdarın yanındaydı. 1479’da, Kaptan-ı Derya olarak, İyonya Adaları’nı (Kefalonya, Zanta, Santa Maura’yı) aldı. Fatih’e zemin hazırlamak için İtalya’ya asker çıkardı. 11 ağustos 1480’de Pulya (güneydoğu İtalya)’nın kilidi sayılan Otranto kalesini aldı, Otranto Boğazı’na hakim olarak, Venedik’le sömürgelerinin yolunu kesti.

Fatih’in ölümü, II. Bayezit’in tahta geçmesi üzerine Şehzade Cem’in çıkardığı isyanı bastırmak görevi de Gedik Ahmet Paşa’ya verildi. Bu sıralarda vezir-i âzam olan İshak Paşa, Gedik Ahmet Paşa’nın kaynatası idi. O günlerde İstanbul, vezirlerle ileri gelenlerin ikiye ayrılmasından doğan büyük bir siyasi kavga içindeydi. Her iki taraf, birbirinin can düşmanı olmuşlardı. Türk asilzadeleri partisinin başkanı olan Vezir-i âzam Karamani Mehmet Paşa öldürüldü, ondan az sonra ikinci vezir Damat Çoban Mustafa Paşa’nın da öldürülmesi, iktidarın eski Türk ailelerinden alınıp, padişah sarayından çıkma devlet adamlarına verilmesine şiddetle muhalif olanlarda büyük tepki yarattı. II Bayezit bu tepkiye dayanamadı; 18 aralık 1482’de Gedik Ahmet Paşa’yı boğdurttu. Paşa, Edirne’de gömüldü.

Advertisement

Muktedir bir komutan olan Gedik Ahmet Paşa, pek sert yaradılışlı, inatçı bir insandı. Çoban Mustafa Paşa’nın öldürülmesinde sorumlu sayılır. O zamanın tarihçilerinin de yazdıkları gibi bu suçunun cezasını hayatı ile ödemiştir. Edirne’deki idamı Osmanlı iktidar partisini değiştirmiştir. İdamdan sonra Vezir-ı âzam Çandarlızade II. İbrahim Paşa’nın başkanı olduğu Türk asilzadeler partisi iktidara geldi. Gedik Ahmet Paşa’nın bir oğlu önemlice komutanlıklarda bulunmuştur.


Leave A Reply