Geleneksel Dinlerin Ortak Özellikleri

0

Dünya üzerinde onlarca birbirinden farklı geleneksel ilkel dinler mevcuttur. Geleneksel dinlerin ortak özellikleri ile ilgili bilgiler.

Belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı olmayan, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelere ait dinlere ilkel veya geleneksel dinler adı verilmektedir.

Advertisement

Bu dinler bir kabileye ait dinler olduğu için diğer kabile ve milletlere yayılma özellikleri yoktur. Kabilenin bütün üyeleri kendi kabile dinine bağlı olmak zorunda olduğu için başka bir dine girmesi kesinlikle yasaktır.

Geleneksel dinler, kabilelerin yaşam tarzıyla yakından ilişkilidir. Bu dinlerde ataların ruhlarına saygı, tabiat olaylarını denetim altına almak için dans, ayin yapmak, büyüye başvurmak gibi özellikler çokça görülmektedir.

İlkel dinler, ait oldukları kabilenin adıyla anılırlar.

Bu dinlerde genel olarak ruhun ölümsüzlüğüne inanılmakla birlikte ilahi dinlerdeki ahiret inancı gibi bir inanış söz konusu değildir. İlkel dinlerin inanç sistemleri ve ortak kavramları:

Advertisement

Yüce Tanrı

Geleneksel dinlerde tüm doğa olaylarını yönettiği gibi varlıkları yaratan ve dünyaya hükmeden Yüce • Tanrı inancı bulunmaktadır.

Mana: Toplum tarafından önemli kabul edilen bitki ve hayvan gibi varlıklarla kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü bir güçtür. Mana’ya sahip olduğuna inanılan canlı ve cansız varlıklara fetiş denir.

Tabu: Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilere tabu denir. Tabu kabul edilen bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.

Totem: İlkel kabilelerde totem, kabile halkının kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul edilen hayvan, bitki ve cansız varlıklara verilen addır.

Şaman: Ruhlarla bağlantı kuran, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarıdır.

Advertisement

Büyü: Bir işte başarıya ulaşmak için doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak düşüncesiyle büyücüler tarafından yapılan işlemdir.
Efsane: İlkel kabile insanlarının, Tanrıları, evrenin yaratılışını, evrendeki olayların oluşumunu, dünyanın ve insanın geleceğini, dini ayin ve törenleri konu edinen hikâyelere verilen isimdir.

Ayin: ilkel kabilelerin, bir düzen içerisinde ve belirli kurallara göre yaptıkları dini törenlerdir.

Yapılan çeşitli dinler tarihi araştırmalarında, bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde 95 milyon civarında geleneksel din mensubunun bulunduğu bildirilmektedir.

Geleneksel din mensupları yoğun olarak Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Hint Adaları ve Yeni Zelanda’da bulunmaktadır.


Leave A Reply