Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Rehberlik modellerinden gelişimsel rehberlik yaklaşımı nedir? Gelişimsel rehberliğin özellikleri, geleneksel yaklaşımla farkları.

Advertisement

Gelişimsel Rehberlik

Gelişim psikolojisinde yapılan çalışmalar gelişim dönemlerinin önemini ve her dönemde kendine özgü gelişmelerin sağlanmasının kritik olduğunu ortaya koymuştur. Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişim görevlerine, sorunlarına ve özelliklerine yönelik olarak yürütülen bir hizmettir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, program ya da meslek seçimi ile sınırlandırılmasına bir tepki olarak ortaya çıkan gelişimsel rehberlik modeli, günümüzde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan yaklaşımdır. Rehberlik hizmetlerinin amacının öğrencilerin tüm yönleriyle bir bütün olarak gelişime yardım etmek olduğunu savunur. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, bireyleri içerisinde bulundukları gelişim dönemlerine göre ele almaktadır. Bireylerin farklı gelişim dönemlerinde kazanmaları gereken gelişim görevlerini (ödevlerini) ve karşılaştıkları gelişim krizlerini atlatmasında yardımcı olma hizmetlerini kapsamaktadır.

Gelişimsel Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri
  • • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlama
  • • Öğrencilerin kapasitelerini geliştirme
  • • Öğrencilerin benlik kavramlarını ve özgüvenlerini güçlendirme
  • • Öğrencilerin gelişim dönemlerinin özelliklerini kazanmalarına yardımcı olmayı sağlama
  • • Öğretim sürecinde süreklilik gösterme
Geleneksel YaklaşımGelişimsel Yaklaşım
Kriz odaklı yardımGelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı
Bilgi verme ve yöneltme ekseninde odaklanmaTüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilik kazandırma
Uzmanlık hizmetine dayanmaUzmandan çok öğretmen odaklı olma
TepkiselYaratıcı ve esnek
Görev yönelimliHedef yönelimli
Zaman çizelgesiyle sınırlıProgram bütünlüğü içinde
Öğretimden ayrıştırılmışÖğretimle kaynaştırılmış
YapılandırılmamışÖlçülebilir
Var olanı koruma ve sürdürmeye yönelikVar olanı değerlendirme ve geliştirme
Problemli öğrenciye yönelikTüm öğrencilere yönelik

 

Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, geleneksel rehberlik yaklaşımlarına karşı geliştirilmiştir. Bu iki yaklaşımın temel özellikleri yukarıdaki tabloda karşılaştırılarak verilmiştir:

Advertisement


Leave A Reply