Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Rehberlik modellerinden gelişimsel rehberlik yaklaşımı nedir? Gelişimsel rehberliğin özellikleri, geleneksel yaklaşımla farkları.

Gelişimsel Rehberlik

Gelişim psikolojisinde yapılan çalışmalar gelişim dönemlerinin önemini ve her dönemde kendine özgü gelişmelerin sağlanmasının kritik olduğunu ortaya koymuştur. Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişim görevlerine, sorunlarına ve özelliklerine yönelik olarak yürütülen bir hizmettir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, program ya da meslek seçimi ile sınırlandırılmasına bir tepki olarak ortaya çıkan gelişimsel rehberlik modeli, günümüzde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan yaklaşımdır. Rehberlik hizmetlerinin amacının öğrencilerin tüm yönleriyle bir bütün olarak gelişime yardım etmek olduğunu savunur. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, bireyleri içerisinde bulundukları gelişim dönemlerine göre ele almaktadır. Bireylerin farklı gelişim dönemlerinde kazanmaları gereken gelişim görevlerini (ödevlerini) ve karşılaştıkları gelişim krizlerini atlatmasında yardımcı olma hizmetlerini kapsamaktadır.

Gelişimsel Rehberlik Hizmetlerinin Özellikleri

• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlama

• Öğrencilerin kapasitelerini geliştirme

• Öğrencilerin benlik kavramlarını ve özgüvenlerini güçlendirme

• Öğrencilerin gelişim dönemlerinin özelliklerini kazanmalarına yardımcı olmayı sağlama

• Öğretim sürecinde süreklilik gösterme

Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, geleneksel rehberlik yaklaşımlarına karşı geliştirilmiştir. Bu iki yaklaşımın temel özellikleri aşağıda karşılaştırılarak verilmiştir:

Geleneksel Yaklaşım Gelişimsel Yaklaşım
Kriz odaklı yardım Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı
Bilgi verme ve yöneltme ekseninde odaklanma Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilik kazandırma
Uzmanlık hizmetine dayanma Uzmandan çok öğretmen odaklı olma
Tepkisel Yaratıcı ve esnek
Görev yönelimli Hedef yönelimli
Zaman çizelgesiyle sınırlı Program bütünlüğü içinde
Öğretimden ayrıştırılmış Öğretimle kaynaştırılmış
Yapılandırılmamış Ölçülebilir
Var olanı koruma ve sürdürmeye yönelik Var olanı değerlendirme ve geliştirme
Problemli öğrenciye yönelik Tüm öğrencilere yönelik

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?