Genç Osman Kimdir? Genç Osman Dönemi Olayları

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde Genç Osman olarak geçen II. osman dönemi siyasal olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız.

Genç Osman (II. Osman)

Genç Osman (II. Osman)

II. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1618-1622)

Osmanlı-İran İlişkileri

İranın, Nasuh Paşa Antlaşması’na uymaması ve Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Osmanlı-İran savaşları yeniden başladı.

Osmanlı ordusunun Serav’da pusuya düşürülerek yenilgiye uğratılması ve iranlıların barış teklif etmeleri üzerine antlaşma yapıldı.

Advertisement

Serav Antlaşması (1618)

İran, Nasuh Paşa Antlaşması’nın koşullarına uyacağını kabul etti.

Osmanlı-Lehistan İlişkileri’nin Bozulma Nedenleri

1. Polonya sınırındaki Kazakların Osmanlı ülkesine saldırması ve Karadeniz kıyısındaki bölgeleri yağmalamaları

Advertisement

2. Lehistan’ın, Osmanlı-Avusturya savaşlarında Avusturya’ya destek vermesi

3. Lehistan’ın, Eflak, Erdel ve Boğdan’ın iç işlerine karışması

4. Kırım Hanlarının Lehistan’a akınlar yapmaları

iskender Paşa’nın Leh-Boğdan kuvvetlerini Yaş civarında yenmesi üzerine, II. Osman, Lehlilerle savaşma isteğine kapıldı ve sefere çıktı.

Advertisement

Hotin kuşatıldıysa da Lehlilerin güçlü savunması karşısında alınamadı.

Lehistan’a karşı bir üstünlük sağlanamaması üzerine antlaşma yapıldı.

Hotin Antlaşması (1621)

1. Osmanlı ordusu sınırdan çekilecekti.

Advertisement

2. Lehistan, Kırım Hanlıgı’na her yıl vergi verecekti,

3. Polonya, istanbul’da sürekli bir elçi bulunduracaktı,

4. Hotin Kalesi, Bogdan Voyvodalıgı’na geri verilecekti,

5. Kırımlılar ve Kazaklar karşılıklı akınlar yapmayacaklardı.

Advertisement

Önemi

Bu antlaşmayla, Boğdan’daki Osmanlı egemenliği güven altına alındı.

Genç Osman’ın Şehit Edilmesi

Hotin üzerine yapılan seferde, ordunun bozuklumu iyice anlaşılmış, bunun üzerine II. Osman Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma kararına varmıştı.

Advertisement

Genç Osman, hacca gitme bahanesiyle Suriye’ye gitmeyi, burada hazırlayacağı bir ordu ile İstanbul’a dönüp Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı planlıyordu.

Padişahın bu amaçla hazırlıklar yapmaya başlaması üzerine Yeniçeriler ve Sipahiler ayaklandılar.

Çıkan ayaklanma sonucu Genç Osman tahttan indirilerek öldürüldü (1622).

Genç Osman’ın öldürülmesinden sonra akli dengesi olmayan I. Mustafa tahta çıkarıldı. Valide sultan ve ocak ağalarının devlet işlerine karışması, çeşitli ayaklanmaların yaygınlaşması üzerine I. Mustafa, tahttan indirilerek IV. Murat başa geçirildi.

Advertisement

Leave A Reply