Genelge İle İlgili Cümleler, Genelge Gerçek ve Mecaz Anlamları, Örnekler

0
Advertisement

Genelge ile ilgili cümleler. Genelge kelimesi içeren “Genelge” kullanılmış örnek cümleler, Genelge nedir, sözlük anlamları, açıklaması.

Havza Genelgesi

Havza Genelgesi Delegeleri ve Mustafa Kemal Paşa

Genelge Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. İş yerindeki kurallar ile ilgili müdürlük bir genelge yayınlarsa karışıklık çıkmaz.
 2. Yayınlanan genelgede şartlar ve kurallar açık seçik belirtilmişti.
 3. Mustafa Kemal kendisinin hazırladığı Amasya Genelgesi‘ni, 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile imzalamıştır.
 4. Genelge, yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek amacıyla ilgililere gönderilen yazıdır.
 5. Resmi Gazete’nin amacı hükûmet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.
 6. Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919’da Havza’da bulunduğu sırada, tüm vali ve mutasarrıflar ile kolordu komutanlarına bir genelge göndererek, halkın yabancı işgaline karşı tepkisinin hemen değerlendirilmesini ve desteklenmesini istedi.
 7. Bakanlık yayınladığı genelgede çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili maddeler eklemiş, çözümler getirmiştir.
 8. SGK yayınladığı genelgedeki değişiklik için yeni bir genelge yayınlamak zorunda kaldı.
 9. Milli Eğitim Bakanlığı 81 il Valiliği’ne gönderdiği genelge ile öğretmenlere geçici olarak diğer eğitim kurumlarında veya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev verilmeyeceği uyarısında bulundu.
 10. YÖK’ün yayınladığı genelgede üniversitelerin denklik şartları maddeler halinde sıralanmıştı.
 11. Yayınlanan genelgeye göre tapularını alamayan kişilerin umutları başka bir bahara kaldı.
 12. Sağlık Bakanlığı, 28 Aralık 2001’de yayınladığı genelgeyle 1995 tarihli İlaç Fiyat Tebliği’ni yürürlükten kaldırdı ve ilaç fiyatlarını yeniden düzenledi.
 13. Üstün yetenekli çocuklar için yeni bir genelgeye ihtiyaç var.
 14. Kabul edilen kanunlara göre yeni bir genelge yayınlanıp yürürlüğe girecek.
 15. Bu kurumun müdürü genelgelere uygun hareket etmediğinden soruşturma geçiriyor.

Genelge Nedir? Sözlük Anlamı

“Genelge”
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
“İki gün sonra yönetici bir genelge yayımladı.” – Ç. Altan

Bonus: Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, burada hazırladığı genelgeyi Anadolu’daki tüm valiliklere ve ordu komutanlarına göndermiştir. Genelgenin halk üzerindeki etkisini artırmak için Rauf Bey (Orbay), Refet Bey (Bele) ve Ali Fuat Paşa’ya da (Cebesoy) imzalatmıştır.

Mustafa Kemal Paşa bu genelge ile, ülkenin içinde bulunduğu durumu, İstanbul hükümetinin tutumunu, bu durumdan nasıl kurtulabileceğimizi ve yapılacak işleri şöyle belirtmiştir:

 1. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
 2. İstanbul’daki hükümet üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir.
 3. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun dayanma gücü ve kararlılığı kurtaracaktır.
 4. Ulusun durumunu gözden geçirmek ve hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurulun varlığı gereklidir.
 5. Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.
 6. Bunun için tüm illerin her bölgesinden ulusun güvenini kazanmış üç delegenin seçilerek olabildiğince hızla yetişmek üzere, hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı, durumun ulusal bir sır olarak saklanması gereklidir.
 7. Ulusal kongreye katılacak delegelerin seçimi Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak dernekleri ile belediyeler yapacaklardır.
 8. Askeri ve ulusal birlikler hiç bir biçimde dağıtılmayacaktır.

Advertisement

Leave A Reply