Geometrik Şekiller ve Özellikleri

0

Geometrik şekillerin temel bilgileri, özellikleri ve temel geometrik şekiller ile ilgili bilgiler.

Geometrik Şekiller ve Özellikleri

Geometrik ŞekillerBir adı olan, geometri bakımından tanımı yapılmış şekillere geometrik şekiller denir. Kare, dikdörtgen, üçgen, daire, yamuk v.b. hep geometrik şekillerdir.

Advertisement

• Geometrik şekiller doğruların, ya da eğrilerin hareketiyle ortaya çıkar.

Geometrik şekillerin hareketi ise bize geometrik cisimler’i verir. Örneğin dikdörtgenler prizması, küp, silindir, koni, piramit, küre hep geometrik cisimlerdir.

Kimi cisimlerde birkaç tane düzlem bulunur. Örneğin, küpte, dikdörtgenler prizmasında altışar düzlem vardır. Bu düzlemlerden iki tanesinin kesiştiği kenara ayırt denir. Bir küpte 12 tane ayırt bulunur. Karenin ise 4 tane ayırdı vardır.

DOĞRU PARÇALARI İLE İŞLEMLER

Advertisement

Bir doğru parçası iki ucuna konan iki büyük harfle adlandırılır, örneğin, “AB doğru parçası” denir. İkinci bir gösterme yolu ise doğru parçasını küçük bir harfle tanımlamaktır. O zaman “a doğru parçası” demek gerekir.

• Bir doğru parçasının uzunluğu başlangıçla bitiş noktalan arasındaki uzaklıktır. Bu uzaklığı da cetvelle ölçeriz.
Doğru Parçaları
Doğru parçalarını kullanarak çizimler yaparken ise doğru parçalarını belirlemek için pergel kullanırız. Bu bize daha sağlam işlem yapma olanağı kazandırır. Pergelin sivri ucunu doğru parçasının başlangıç noktasına, kalemin ucunu da bitiş noktasına koyarız; pergelin açıklığı o doğru parçasının uzunluğuna eşit olur.

İki, ya da daha çok doğru parçasını toplamak, çıkarmak istersek, gene aynı biçimde pergelden yararlanırız. Aldığımız doğru parçalarını bir doğru lazerine pergelle taşıdıktan sonra son noktasını bulmuş oluruz.

Geometrinin temel çizimlerinden biri de bir doğru parçasını iki eşit parçaya bölmek’tir. Bu işlem gene pergel, cetvel aracılığıyla yapılır. Bunun için verilen AB doğru parçasını defterimize cetvel, pergel yardımıyla çizeriz. Sonra pergelin sivri ucunu A noktasına koyar, pergeli göz kararıyla doğru parçasının yarısından biraz daha çok açarız. Kalemli uçla doğru parçasının altında, üstünde birer yay çizeriz. Sonra, pergelin açıklığını hiç bozmadan, sivri ucunu B noktasına koyar, gene alttan, üstten birer yay çizeriz.

Bu yaylar ilk çizdiğimiz yaylarla kesişir. Artık işimiz çok kolaylaşmıştır. Cetveli alır, yayların kesişmesiyle ortaya çıkan C, D noktalarım birleştiririz. Bu CD doğru parçasının ilk aldığımız AB doğru parçasını kestiği E noktası AB doğru parçasının tam orta noktasıdır.

Orta Nokta Bulma

Advertisement


Leave A Reply