Georg Simon Ohm Hayatı

0

Georg Simon Ohm hayatı, biyografisi, fizik alanındaki çalışmaları hakkında bilgi. Meşhur Ohm Kanununu bulan ve ismini veren bilim insanı.

Georg Simon Ohm Kimdir?

Advertisement

Georg Simon Ohm; Alman fizikçisidir (Bavyera/Ertangen 1789-Münih 1854).

Erlangen Üniversitesi’nde öğrenim gördükten sonra İsviçre’ye giderek bir süre öğretmenlik yaptı. 181 l’de üniversiteye dönüp doktora derecesi aldı. 1813-1817 arasında Bamberg Lisesi’nde 1817-1826 arasında ise Köln’deki Cizvit Koleji’nde matematik ve fen dersleri öğretmenliği yaptı. Cizvit Koleji’nin sahip olduğu laboratuvar koşullarından yararlanarak burada çalışmalara girişti ve araştırmalarını elektrik konusuna yöneltti. İlk deneylerinde akım kaynağı olarak Volta pilini kullanan Ohm, sonraları daha düzenli akım verebilen termoelektrik pillerden yararlanarak daha duyarlı ölçümler yaptı. Bu deneylerde pilin ucuna cıva dolu iki kap bağlayarak bir telin ucunu bu kaplara sokmak suretiyle elektrik devresini oluşturuyordu. Bu deneyi değişik uzunluk ve kesitlerde teller kullanarak yineledi.

Telden akan akım şiddetini ve telin çevresinde oluşan manyetik etkiyi de pusula ibreli bir Coulomb burulma terazisiyle belirledi. Böylece iletken boyunca akım şiddetinin sabit kaldığını, gerilimin ise azaldığını gözlemleyerek, akım şiddeti ve gerilimin telin kesiti ve iletkenliğiyle doğru, uzunluğuyla ise ters orantılı olduğunu buldu. Bundan sonra kesit, uzunluk ve maden açısından belirli bir standart tel seçerek bu teli, öbürleri için indirgenmiş uzunluk (günümüzde direnç denir) adıyla tanımladı ve günümüzde onun adıyla anılan (akım şiddeti = elektroskopik kuvvet/indirgenmiş uzunluk (bugün bu terimler; akım şiddeti=gerilem/direnç) biçiminde gösterilen ünlü elektrik akımı yasasını ortaya attı. 1827’de Die Galvanische Kette, Matematisch Bearbeitet (Galvanik Devrelerin Matematiksel Olarak İncelenmesi) adlı kitabını yayımladı. 1828-1833 arasında Berlin Harp Akademisi’nde matematik dersleri verdi. 1833′ te Nürnberg Politeknik Okulu’nda fizik profesörlüğüne getirildi. 184l’de Londra’daki Royal Society’nin Copley Madalyası ile ödüllendirilerek 1843’te bu kurumun 1845’te Bavyera Akademisi’ nin üyeliklerine seçildi. 1852’de Münih Üniversitesinde fizik profesörlüğüne atandı ve yaşamının sonuna kadar çalışmalarını burada sürdürdü.

Advertisement


Leave A Reply