Georg Simon Ohm Kimdir

0
Advertisement

Georg Simon Ohm Kimdir? Georg Simon Ohm hayatı, biyografisi, çalışmaları, buluşları. Georg Simon Ohm hakkında bilgi.

Georg Simon Ohm Kimdir?

Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm; (d. 16 Mart 1789, Erlangen, Bavyera – ö. 7 Temmuz 1854, Münih, Almanya), kendi adıyla anılan fizik yasasını bulan Alman fizikçidir. Ohm yasası bir iletkenden geçen akımın, iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı (gerilim) ile doğru orantılı, iletkenin direnci ile ters orantılı olduğunu ifade eder.

Ohm 1817’de Köln’deki Cizvit Okulu’nda matematik öğretmeni oldu. Günümüzde Ohm yasası olarak bilinen yasayı 1862’de yayımladığı iki makalede ve Die galvanisehe Kette, mathematisehe bearbeitet (1827; Galvanik Devrelerin Matematiksel Olarak İncelenmesi) adlı kitapçıkta açıkladı. Buluşu hem kuramsal açıdan hem de uygulamada büyük önem taşıyordu, buna karşın meslektaşları arasında hiç yankı uyandırmadı; bu nedenle Ohm Köln’deki görevinden ayrılmak durumunda kaldı. 1833’te Nürnberg Politeknik Okulu’nda profesör olan Ohm’ un buluşunun değeri önce Almanya dışındaki ülkelerde anlaşılmaya başladı. Ohm 1841’de Londra’daki Royal Society’nin Copley Madalyası ile ödüllendirildi, ertesi yıl bu kurumun yabancı üyeliğine seçildi. Elektrik direnci birimi onun anısına ohm olarak adlandırılmıştır.

Kaynak – 2

Georg Simon OHM (1789-1854)

Ünlü bir Alman matematik ve fizik bilginidir. Elektrikte kendi adıyla anılan kanunu bulmuştur. (Ohm Kanunu)

Advertisement

Ayrıca akustik (ses) biliminde de bir ohm kanunu vardır ki, buna göre kulak karışık bir sesin içindeki yalın sesleri teker teker duyar.

Georg Ohm, Almanya’nın Erlangen şehrinde doğdu ve öğrenimini oradaki üniversitede tamamladıktan sonra Köln’de, Nürnberg’de matematik öğretmenliği yaptı. 1840’da Münih Üniversitesine profesör oldu. Bu arada daha çok elektrik üzerindeki çalışmalarıyla birçok buluşlar ortaya koydu. Bununla birlikte buluşları ilk önce ilgiyle karşılanmamış, Ohm bu ilgisizlik karşısında görevinden çekilmişti. Sonradan, buluşlarının değeri kabul edilerek kendisine Copley Ödülü verildi.

OHM Kanunu Nedir?

Ohm yasası, bir elektrik devresinin içinden geçen kararlı akım miktarının, devrenin gerilimi (iki ucu arasındaki potansiyel farkı) ile doğru orantılı olduğunu belirten yasadır.

Buna göre, eğer iletken bir telin iki ucu arasındaki potansiyel farkı (V, volt) üç katına çıkartılırsa, telden akan akım da (I, amper) üç katına çıkar ve V/I oranı sabit kalır. Belirli bir malzeme için geçerli olan V/I oranına o malzemenin direnci (R) denir ve ohm birimiyle ölçülür. Ohm yasasının geçerli olduğu malzemelerin direnci geniş bir gerilim ve akım değerleri aralığında değişmeksizin sabit kalır. Ohm yasası matematiksel olarak V/I=R biçiminde ifade edilebilir. Sabit sıcaklıkta, bir elektrik devresi boyunca direncin genellikle sabit kaldığını 1827’de Alman fizikçi Georg Simon Ohm deneysel olarak belirlemiştir.

Ohm yasası başka biçimlerde de ifade edilebilir. Buna göre, bir iletkenin içinden akan akımın şiddeti, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenin direncine bölümüne eşittir (I=V/R); ya da bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı, iletkenden akan akım ile iletkenin direncinin çarpımına eşittir (V=IR). Sabit gerilimli bir devreye direnç eklenerek ya da devreden direnç çıkartılarak devreden geçen akımın şiddeti azaltılabilir ya da artırılabilir.

Ohm yasası, bazı değişikliklerle, alternatif akımlı devreler için de geçerlidir. Bu tür devrelerde gerilim ile akım arasındaki ilişkiler doğru akımlı devrelere göre daha karmaşıktır. Bu devrelerde akım sürekli değiştiğinden, akıma karşı direncin yanı sıra reaktans denen bir engelleme daha ortaya çıkar. Reaktans ile direncin bileşimine elektriksel empedans (Z) denir. Bir devrenin empedansı, devrenin uçlarındaki potansiyel farkının maksimum değerinin devreden akan maksimum akıma oranına eşittir. Alternatif akımlı bir devrenin empedansı sabit olduğunda, o devre için Ohm yasası geçerlidir ve yasa Z=V/I biçiminde gösterilebilir.

Advertisement

Ohms yasasına göre bir magnetik devrede magnetomotor kuvvetin magnetik akıya oranı sabittir.


Leave A Reply