Georges Clemenceau Hayatı Hakkında Bilgi

0

Fransızların ünlü siyaset ve düşün adamı olan, birinci dünya savaşında Fransa başbakanlığı gibi zor bir görevi yapmış olan Georges Clemenceau hayatı hakkında bilgiler.

Georges Clemenceau (28 Eylül 1841 – 24 Kasım 1929) Tanınmış bir Fransız devlet adamı ve gazetecisidir. Fransa’nın batısında La Vendee’nin bir kasabasında doğdu; doktor olmak üzere, tıp öğrenimi yaptı. Bu sırada, İngiliz filozofu John Stuart Mill‘in ileri fikirlerinin etkisi altında kaldığından tıptan çok sosyal konularla ilgilendi.

Georges Clemenceau

Kaynak : flickr

Siyasi hayatına Montmartre Belediye Başkanlığı ile başlayan Clemenceau 1876’dan 1893’e kadar milletvekilliği yaptı. 1902’de Senato’ya seçildi. 1906-1909 yılları arasında başbakanlık etti. I. Dünya Savaşı sırasında, 1917’de, Fransa, Alman kuvvetleri karşısında en zor ve en ümitsiz durumda bulunurken, Clemenceau ikinci defa başbakanlığa getirildi. Yetmiş altı yaşında olduğu halde halk ve orduyu gayrete getirdi. Savaşın sonunda toplanan barış konferansına Fransız delegesi olarak katıldı.

Clemenceau «La Justice» (Adalet) gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yaptığı sırada şiddetli makaleleri ve sert tenkidleri ile kendini bütün Avrupa’ya tanıtmıştı. 1920’de cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu, kazanamadı. Bundan sonra siyasi görüşlerini ve fikirlerini yazıları ile belirtti. En önemli eserleri 1925’te yazdığı «Au Soir de la Pensee» (Düşüncenin Akşamında) ve «Demosthene» dir. Clemenceau’nun, casuslukla itham edilen Yüzbaşı Dreyfus‘u kurtarmak için yaptığı mücadele de meşhurdur.


Leave A Reply