Georges Jacques Danton Kimdir?

0
Advertisement

Georges Jacques Danton kimdir? Georges Jacques Danton hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Georges Jacques DantonGeorges Jacques Danton; Fransız siyaset adamıdır (Arcis-sur Aube 1759-Paris 1794).

1784’te Reims’de hukuk öğrenimini tamamladı, avukatlık yaptı. 1787’de Kraliyet Konseyi’ne avukat girdi. 1789 Devrimi’nde Parislilerin önderlerinden biri oldu. Ulusal Muhafızlar’a katıldı. Birkaç ay sonra da, yine Paris halkının kurduğu Paris Komünü’ne başkan seçildi. Öteki devrim önderlerinden Murat, Desmoulins ve Herbert ile birlikte 1790’da Cordelierler Kulübü’nü kurdu. Cordelierler Kulübü’nün kralın tahttan çekilmesi yolundaki bildirisine katılmaması onu kuşkulu duruma düşürdü. Bunun üzerine bir süre Londra’ya sığındı. Paris’e döndüğünde Paris Komüncü savcı yardımcılığına atandı ve yeni kurulan Yasama Meclisi’ne üye seçildi. 10 Ağustos 1792’deki bir ayaklanmakla krallık devrildi; birkaç gün sonra yeni hükümetin adalet bakanı oldu. Bunun yanı sıra savcılık göreviyle resmen değilse de uygulamada başbakanlık görevini üstlenmiş gibi oldu. Ancak bu görevi üç ay sürdü. Ulusal Konvansiyon’a Paris’ten üye seçildi. Ülkede devrim karşıtlarına girişilen şiddet hareketini onaylamadı. Jirondenle ile Jakobenler arasında (ılımlılar ve radikaller) uzlaşma sağlamaya çalıştı. Radikal olmayan tavrı ve nüfuzunu çıkarı doğrultusunda kullandığı yolundaki söylentiler üzerine gözden düştü ve Belçika’ya gönderilerek Fransa’dan uzaklaştırıldı. XVI. Louis’in yargılanması sırasında, ölüm cezası yerine sürgün edilmesi için gizli bir çabaya girdi. Bunu sağlayamayınca Fransa’ya döndüğünde oyunu idamdan yana kullandı. Ulusal Konvansiyon içindeki Jironden-Jakoben çekişmesi, Jakobenlerin zaferiyle sonuçlanınca, yönetimi güçlendirmek amacıyla Kamu Esenliği Komitesi adıyla bir kurul oluşturuldu, Danton da başına geçirildi. Temmuz 1793’te Danton başarısız yönetimi nedeniyle Komite’den çıkarıldı ve yerini Robespierre’e bıraktı. Robespierre ile de uzlaşmazlığa düştükten sonra ılımlı muhalefetin önderi durumuna geldi. Bunlara ek olarak, Hindistan Şirketi ile ilgili bir yolsuzluğa adı karışınca Jakobenlerin hedeflerinden biri oldu. 29 Mart 1794’te tutuklandı; 5 gün süren yargılamadan sonra giyotinle idam edildi.


Leave A Reply