Georges Poulet Kimdir? Yeni Eleştiri Akımının Öncüsünün Hayatı Eserleri

0
Advertisement

Georges Poulet kimdir ve ne yapmıştır? Yeni eleştiri akımının temsilcisinin hayatı, eserleri nelerdir? Georges Poulet hakkında bilgi.

Georges Poulet

Georges Poulet; (d. 29 Kasım 1902, Chênée, Belçika – ö. 31 Aralık 1991, Brüksel, Belçika), Fransız edebiyatında II.
Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen “yeni eleştiri” (nouvelle critique) akımının en önemli temsilcisi sayılan edebiyat eleştirmenidir.

Georges Poulet

Liège Üniversitesi’nde öğrenim görerek hukuk (1925) ve felsefe (1927) alanlarında doktorasını tamamladı. Edinburgh Üniversitesi’nde Fransızca profesörlüğü yaptı (1928-51). Ardından Baltimore’daki (Maryland) Johns Hopkins Üniversitesi (1952-57) ile Zürich Üniversitesi’nde (1958’den sonra) ders verdi.

Poulet, varoluşçuluğun ve psikolojinin edebiyatla ilişkisini araştıran Gaston Bache-lard’m düşüncelerinden etkilendi. Études sur le temps humain (1949, vb 1972; İnsan Zamanı Üzerine İncelemeler) adlı yapıtında edebiyatta zamanın algılanışını ve Les Metamorphoses du cercle’da (1961; Dairenin Başkalaşımları) daire imgelerini inceledi. Öbür yapıtları arasında. La Distance intérieure (1952; İç Uzaklık), L’Espaceproustien (1963; Proustçu Uzam), Le Point de départ (1964; Çıkış Noktası), Trois essais de mythologie romantique (1966; Üç Rpmantik Mitoloji Denemesi), Les Chemins actuels de la critique (1968; Eleştirinin Güncel Yolları) ve La Conscience Critique (1971; Eleştirel Bilinç) sayılabilir.

Georges Poulet

Advertisement

Eleştirileri Hakkında

1970’lere gelindiğinde Poulet ve diğer fenomenolojik eleştirmenler yeni bir genç eleştirmen dalgasına yol açmıştı (Leitch ve ark. 1319). Meltzer (1977), “birçok eleştirmen Poulet’in çalışmasında bir sağırlıktan, edebiyat deneyiminin ve edebiyat dilinin son zamanlardaki sorunsallaşmasına bağlı olduğuna inandıkları bir güven ya da gönül rahatlığı hisseder” . Biçimci eleştirmenler Poulet’in edebi değere dair nesnel standartlara aldırış etmesine karşı çıkarken, yapısalcı, postyapısalcı ve yapısökümcü eleştirmenler, yazarın rolünün ve yazarın bilincinin bir temsili olarak metne katılmaya olan inancının önemini reddetti.

Poulet’in kitapları okunmaya ve takdir edilmeye devam ediyor. De Man, “Georges Poulet’in eleştirisi, diğerlerinden daha fazla, gerçek bir edebiyat eserinin karmaşıklığına ve kapsamına sahip olduğu izlenimini aktarıyor” . Fikirlerinin birçoğu kritik lehine düşmüş olsa da, Poulet’in etkisi hala J. Hillis Miller’ın çalışmasında görülebilir.

Önemli Eserleri

 • İnsan Zamanında Çalışmalar (1956)
 • İç Mesafe (1959)
 • Çemberin Dönüşümleri (1961)
 • Le Point de départ (1964)
 • Trois essais de mitoloji romantique (1966)
 • Les Chemins actuels de la eleştirisi (1967)
 • Mesure de l’instant (1968)
 • La Conscience eleştirisi (1969)
 • Baudelaire Kimdi? (1969)
 • Entre moi et moi: Essais critiques sur la conscience de soi (1977)
 • Proustian Space (1977)
 • Patlayan Şiir: Baudelaire / Rimbaud (1984)
 • La Pensée indéterminée, cilt. 1-3 (1985-90)


Leave A Reply