Gerek Gerek Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler, Gerek Gerek İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Gerek Gerek bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Gerek Gerek bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Gerek Gerek Bağlacı İle İlgili Cümleler

Gerek gerek bağlacı

gerek… gerek

Gerek Gerek Bağlacı İle İlgili Cümleler

Sözcükleri, sözcük öbeklerini, görevdeş öğeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar:

 • “Gerek kendi davranışımızı, gerek başkalarınınkini değerlendirmek için elimizde birtakım ilkeler olacak.”
 • “Gerek Ertuğrul Beyin ölümü başsağlığına, gerek Osman Beyin uç beyliğini kutlamaya gitmiştik.”
 • “Gerek okula uyumu, gerekse başarılı notları ile örnek bir öğrenciydi.”
 • “Gerek derslerindeki başarısı gerek okula uyumu, onu sevilen bir öğrenci haline getirmişti.”
 • “Gerek beslenmesi gerek yaptığı sporlar, vücudunun dinç kalmasını sağlamıştı.”
 • “Gerek sözleriyle gerek bakışlarıyla sevgi veriyordu.”
 • “Gerek çalışanları gerekse çevresi tarafından sevilen bir insandı.”
 • “Gerek söyledikleri gerekse yaptıkları hep iyi insan olmayı örneklendiriyordu.”
 • “Bizde de gerek okul içi, gerek okul dışı talkınlar, yüzyılların birikmiş görgüsüyle yüklü bir ibret dersi olması gereken tarihi, fetih ve istila hikâyelerinin, asıp kesme istatistiklerinin dar çerçevesinde hapsediyordu.”

Bağladığı görevdeş öğelerden önce gelir. Bu bağlaçtan sonra bir üçüncü bağlama görevi yapan gerekse sözcüğünün de kullanıldığı görülür: Gerek sen, gerek o, gerekse bizler, bu konuda tartışmamalıyız; Gerek iş düzeni, gerek ev düzeni, gerekse arkadaşları, onun için önemli sorunlar arasındaydı… gibi.

Burada bağlanan öğelerin hepsinin birden düşünüldüğünü belirtme anlamı vardır.

 • “Bu çöküntünün sebeplerini gerek Türk ordusu erkânı, gerek karşı tarafa mensup kumandanlar, gerekse çöküntüyü hazırlayan Alman zabitleri…”
 • “Gerek Hamdullah Suphi’nin bu karakter tasvirine, gerekse yukarıdan beri bazı vakalara dayanarak yapmaya çalıştığım ruh tahliline göre, şimdi, siz gelin de böyle bir adamın ayda bir çıkan üç formalık bir “fikir ve sanat” etrafındaki dedikoduları ciddiye alıp onun sahip ve yazarlarına karşı herhangi bir öfkeye kapılacağını tahmin edin.”
 • “Bunlar da gerek muhalefet basını, gerekse parti arkadaşları tarafından Mustafa Kemal’i ifratlı hareketlere, yanlış yollara sevk etmek töhmeti altında bunalmış, şaşkına dönmüş idiler.”
 • “Gerek arkadaşları, gerek ailesi gerekse iş ortamı onu çok sıkmış, alıp başını gitmek istiyordu.”

Advertisement

Leave A Reply