Gergedan Hakkında Genel Bilgiler

0
Advertisement

Doğada geniş bir alanda yer alan Gergedan ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Gergedan nasıl yaşar ne gibi özellikleri vardır?

Anne gergedan ve yavrusu

Anne gergedan ve yavrusu

Gergedan Hakkında Genel Bilgiler

Yumuşakbaşlı bir hayvan: GERGEDAN

İri yapılı, kalın derili, kısa bacaklı bir hayvandır. Büyüklük bakımından, fille suaygırından sonra, kara hayvanlarının üçüncüsüdür. Sıcak ülkelerde yaşar. Burnunun üstünde bir, ya da iki boynuzu vardır.

Tekparmaklılardan olan gergedanlar başlıca beş çeşittir. Bunlardan üçü Asya’da, ikisi de Afrika’da yaşar. Asya’da yaşayanların en irisi «Hint gergedanı» dır. Bu çeşit iki boynuzlu olur. Gene buna benzeyen «Cava gergedanı» tek boynuzludur. «Sumatra gergedanı» ise çift boynuzlu olmakla beraber ötekilerden daha ufak yapılıdır.

BOYNUZU 1 METRE GERGEDAN

Afrika gergedanlarının iki çeşidi de çift boynuzludur. Bunlar «ak gergedan», «kara gergedan» diye anılmakla birlikte aralarında belirli bir renk farkı yoktur. Her ikisi de hemen hemen

aynı kurşuni-mavi renktedir. Yalnız, kara gergedanın boynuzu çok uzundur, bazan bir metreyi bulur. Ak gergedan ise bu ailenin en irilerindendir. Boyu 180 sm., uzunluğu da 450 sm.’yi bulur.

Advertisement
GERGEDAN ATLA AKRABA OLUR

Gergedanların derisinde, genel olarak, hiç kıl bulunmaz. Ayaklarında üçer parmak, her parmakta da birer tırnak vardır. Ön ayağın bir parmağı körelmiş-tir. Zaten gergedanları suaygırlarmdan ayıran özelliklerin biri budur; çünkü suaygırının ayaklarında dörder parmak vardır. Ayrıca, suaygırları domuzla akrabadır; gergedan ise daha çok atla akraba görünür.

KIZINCA YIRTICI KESİLİR

Gergedanlar çoğunlukla sakin hayvanlardır. Ot, yaprak, çalı yiyerek beslenirler. İri gövdelerine rağmen kısa bir müddet için bir at kadar hızlı koşabilirler. Sıkıştıkları zaman savaşmaktan çok kaçmaya bakarlar. Yalnız, yaralanırsa, fazla kızarsa gergedan çok yırtıcı olur. Hücum ederken boynuzunu bir silâh gibi kullanır. Hayvanın pek sivri, çok kuvvetli olan ön boynuzu aynı zamanda toprağı kazmaya da yarar. Gergedanlar bu sayede küçük ağaçları kökünden söküp devirerek yapraklarını yerler.

GERGEDAN SOYU TÜKENİYOR

Gergedanlar yıllar yılı sınırsız bir şekilde avlandıklarından nesilleri tükenme tehlikesiyle karşılaşmış, bu yüzden gergedan avı sınırlandırılmıştır.

Gergedanların derisi kalındır. Derinin ayaklara, karna doğru kat kat dökülmesinden hayvan zırhlıymış gibi görünür. Hint gergedanının derisi kalın olmakla beraber bıçakla kesilebilir. Bununla beraber, avcılar gergedana karşı çelik başlıklı mermi kullanırlar.

Advertisement

Bugün sayıları azalmış bulunan gergedanlar çağlarca önce Avrupa, Kuzey Asya ve Amerika’da sürüler halinde dolaşırlardı.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?